Preskočiť na obsah

A.de Saint Exupéry : Malý princ

    Hlavným mottom tohto príbehu je: ,,To čo je dôležité, je neviditeľné. Oči sú slepé, treba hľadať srdcom.“ Dielo sa skladá z 27 kapitol, kde každá kapitola má svoj osobitý význam. Základom tohto diela je dialóg medzi postavami.
    Toto dielo, ktoré som si vybral, bolo pôvodne určené pre deti, ale je tu množstvo myšlienok, ktoré sú určené práve dospelým ľuďom. Autor v tomto diele poukazuje na hodnoty ľudského života. Hlavne na priateľstvo, zodpovednosť, láskavosť. Knižka sa začína letcovým rozprávaním o svojom detstve ako dospelí zabrzdili je práve maliarsky talent, lebo nevideli slona vo veľhadovi ale klobúk. Tu poukazuje, že svet dospelých je veľmi fádny, bez fantázie. Záleží im na číslach a sú veľmi čudní. Letec havaroval na Sahare a tu k nemu prichádza malý princ. Rozpráva mu o svojej maličkej planéte s jednou ružou a troma sopkami. Odišiel odtiaľ z dôvodu, lebo chcel spoznať iné planéty. Najskôr navštívil šesť malých planét asteroidov, kde každý z nich symbolizoval nejakú ľudskú vlastnosť. Po ôsmych dňoch letec opravil lietadlo a samotný malý princ ho opúšťa. Nechal sa poštípať hadom a vrátil sa bez tela na svoju planétu. Letec rozprával tento príbeh po šiestich rokoch deťom.
    V tomto diele Malý princ od francúzskeho spisovateľa Antonie de Saint-Exupéryho vystupujú postavy ako… Jednou z hlavných postáv je Malý princ. Je to malý ,blonďavý chlapec s obrovskou fantáziou. Je z Asteroidu a ak mu napadne nejaká otázka, nevzdá sa, kým nezíska jej odpoveď. Vystupuje tam aj druhá hlavná postava, ktorou je letec. Letec, ktorý tu vystupuje, tak postavou je samotný autor diela Antonie de Saint-Exupéry. Medzi vedľajšie postavy patrí líška, ktorá učí samotného princa, ako si ju môže skrotiť, a ktorá ho poučila najviac. Rozpráva mu o priateľstve, že medzi priateľmi majú byť pevné putá. Podľa líšky sú ľudia naučení prijímať všetko hotové v obchodoch, a keďže nie sú obchody s priateľmi, tak ľudia už priateľov nemajú. Hovorí tiež, že dobré vidíme iba srdcom a to hlavné je očiam neviditeľné. Ďalšou vedľajšou postavou, ktorá tu vystupovala je Lampár, ktorý mal svoj asteroid, kde stále zhasínal a zasvecoval svoju lampu. Malému princovi je lampár najsympatickejší, lebo sa zaoberá niečím iným, než sám sebou. Ako jedna z posledných vedľajších postáv tam vystupuje had. V diele sa hovorí, že koho had uštipne, ten sa vráti tam, odkiaľ prišiel. Zase na druhú stranu sa had s malým princom rozpráva v hádankách. Okrem týchto hlavných a vedľajších postáv tu vystupujú aj ďalšie vedľajšie postavy ako napríklad výhybkár, zemepisec, biznismen, opilec a mnoho ďalších.

    V závere by som chcel povedať len toľko. Túto knihu som si vybral preto, lebo som ju dostal na svoje dvanáste narodeniny v roku 2018 od svojej babky, a to aj s venovaním, čo ma veľmi milo potešilo a prekvapilo. Určite by som si túto knihu prečítal, hoci aj stokrát. V tomto diele sa mi páčili slová, ktoré povedal napríklad had, že „Človek je osamelý, aj medzi ľuďmi“ (strana 63) alebo čo povedala kvetina, konkrétne ruža taktiež v tom slova zmysle, že „Ľudia nemajú korene a to jej veľmi prekáža.“ Odporúčal by som túto knihu nielen pre deti, ale naozaj aj pre dospelých ľudí, pretože sú tam rôzne pohľady a názory na svet. Každý by si tam našiel to svoje… Ale to už nebudem prezrádzať, aby čitatelia mali chuť si to prečítať sami, a aby sa oni dozvedeli viac.