Preskočiť na obsah

Ako si mačka skrotila pani pračlovekovú

    Čítala som knižku o pani pračlovekovej, ako spoznala pána pračloveka a divé zvieratá, ktoré sa stali jej kamarátom, služobníkom a dodávateľom bieleho mlieka. Pani pračloveková vedela čarovať, upratovať a variť. Keď varila, v divých vlhkých lesoch to voňalo, až sa jej zvieratá nahrnuli do jaskyne. Prvý bol pes, ktorý sa stal priateľom. Druhý bol kôň, ktorý sa stal služobníkom a tretia bola krava, ktorá sa stala dodávateľom čerstvého bieleho mlieka. Jediná, s kým sa pani pračloveková nechcela kamarátiť, bola mačka. Pani pračloveková urobila s mačkou dohodu, že ak ju pochváli jeden krát, môže ísť do jaskyne, ak ju pochváli druhý krát, môže byť pri ohni a ak tretí krát, tak môže popíjať čerstvé biele mlieko. Mačka súhlasila a ukryla sa, aby na ňu pani pračloveková zabudla. Jediný kto vedel, kde bola bol netopier, ktorý jej nosil správy z jaskyne. Raz jej doniesol správu, že v jaskyni je malé dieťa. To mačka využila, aby ju pani pračloveková pochválila. Aj sa tak stalo, tri razy ju pochválila. Už sedela pri ohni a popíjala čerstvé mlieko. Pánovi pračlovekovi sa to ale nepáčilo. Dohodol sa s mačkou, že nebude chytať myši, keď tam bude on. A tak aj mačka urobila. Nakoniec sa s ňou dohodol pes,že vždy má byť milá ku dieťaťu a vždy keď ju uvidí, bude ju naháňať. Mačka súhlasila a vždy na noc odišla z jaskyne, podľa dohody. To jej vyhovovalo, veď je to mačka, ktorá chodí sama kam chce a kedy chce.