Preskočiť na obsah

Antigona

    Ako piatu knihu by som odporučila prečítať knihu Antigona od Sofoklesa. Táto kniha je tragédia a je aj na povinné čítanie v školách. Postavy v diele sú: Antigona, Isména, Eurydika, Teiresias, Teresias, Strážca a Polynices. Tento príbeh sa odohráva v Tébach pred Tébskym kráľovským palácom. Po smrti kráľa Oidipa nastupuje na trón jeho švagor Kreón, ktorý vydáva prísny rozkaz. Pri boji zomierajú bratia Antigony a Ismény. A Kreón rozhodne, že pochovaný bude iba jeden z bratov a druhého brata nechá ležať na zemi a dá ho prísne strážiť a má byť ponechaný ako potrava pre dravé vtáky a psy. Ak niekto poruší tento rozkaz bude potrestaný smrťou. No keď sa Antigona o tomto zákaze dozvie nenechá to len tak a brata bude chcieť sama pochovať. Najskôr o tom čo plánuje urobiť povie svojej sestre Isméne, no lenže jej sestra nie je taká silná ako Antigona, tak sa bojí kreónov rozkaz porušiť a Antigonu odhovára od toho aby brata pochovala, ale Antigona je už pevne rozhodnutá a tak už sestru nepresviedča a brata ide sama pochovať. Ráno prichádza strážca oznámiť kráľovi, že Polyneika niekto pochoval a bez stopy zmizol. Kreón dá príkaz aby k nemu priviedli vinníka, ktorý sa odhodlal pochovať Polyneika a vyhráža sa nielen smrťou ale aj mučením. Následne strážca priváža Antigonu a Kreón chce vedieť ako ju odhalili. Antigona nič nepopiera a prizná sa Kreónovi. Kreón dá priviesť aj druhú neter Isménu, lebo ju obviňuje zo spolupáchateľstva a obe chce zabiť. Následne prichádza Haimón Kreónov syn a Antigonin snúbenec, ktorý sa snaži otca presvedčiť aby zmenil svoje rozhodnutie, ale Kreón trvá na tom aby Antigona bola za živa pochovaná a tak ju dá uväzniť v skalnej hrobke a Haimón ju nechce nechať tak odíde s ňou. Ku kráľovi prichádza veštec s chlapcom Teiresias, ktorý mu povie, že to čo urobil nebolo správne. Kreón najskôr neustupuje a uráža Teresiasa, ale potom však začne pochybovať, a zamýšľa sa nad tým, že Teresiasove veštby boli vždy pravdivé a vlastne tak sa stal kráľom. Náčelník zboru mu káže aby Antigonu vyslobodil, ale už je neskoro, keď prišiel do hrobky nielen Antigona bola mŕtva, ktorá sa obesila závojom ale aj jeho syn Haimón, ktorý si vrazil meč do hrude. Kreónova manželka Eurydika nezvládne smrť syna Haimóna a tak sa prebodne aj ona. Kreón prežil, ale chce zomrieť aj on, lebo všetko čo sa stalo pripisuje sebe a už nemá prečo žiť.