Preskočiť na obsah

Antigona

    „Antigona“ je grécka tragédia napísaná starovekým dramatikom Sofoklom. Hlavnou myšlienkou diela je konflikt medzi ľudským zákonom a božským zákonom, ako aj medzi morálnymi povinnosťami a zákonmi spoločnosti.

    Obsahovo sa „Antigona“ zaoberá osudom hlavnej postavy Antigony, dcéry bývalého kráľa Oidipa, a jej súbojom s novým kráľom Kréonem. Antigona sa rozhodne porušiť zákaz Kréona a pochovať svojho brata Polynika, ktorého Kréon zakázal pohrebiť. Tento čin vyvoláva konflikt medzi Antigonou a Kréonom, ktorý sa nakoniec vyvrcholí tragickým koncom.

    Hlavná myšlienka „Antigony“ spočíva v otázke morálky a spravodlivosti. Antigona predstavuje hrdinský odpor voči neľudským zákonitostiam, ktoré deklaruje Kréon. Jej odvaha a oddanosť sú výrazom viery v vyššie princípy nad svetské zákony. Táto tragédia podnecuje diváka k zamysleniu sa nad otázkami morálky, autority a lojality.

    Táto kniha ma veľmi zaujala lebo to bola povinná literatúra.