Preskočiť na obsah

Antigona Sofokles

    Všetko to začalo po Oidipovej smrti. Ktorý mal dvoch synov, ktorí sa navzájom zabili vo vojne. Eteokles ako obranca vlasti bol pochovaný slávnostne, ale Polyneikovi nemal také šťastie keďže jeho telo bolo ponechané divej zveri na príkaz nového vládcu Kreóna. Pochovať telo mŕtveho zradcu Polyneika bolo zakazené a kto tento zákon porušil bol potrestaný trestom smrti. Antigona sa vzbúri proti tomuto príkazu, pretože si nemyslí, že ľudské zákony môžu byť vyššie postavené ako tie božské, ktoré vraveli, že každý má byť pochovaný s určitou úctou. Rozhodne sa teda pochovať mŕtveho Polyneika aj keď vie, že ide proti zákonu vládcu Kreóna. Nemá strach, lebo verí, že to, čo koná, je správne a v súlade s božími zákonmi. Antigonu neprehovorí ani jej mladšia sestra Isména. Strážcovia ju však pri pochovovaní Polyneika prichytia a privedú ju ku vládcovi Kreónovi. Ten ju obviní z porušenia zákonov a uvalí na ňu trest ktorý znie tak, že Antigona bude zaživa pochovaná v skalnej hrobke. Kreon nevypočuje ani prosby Ismény, ani prehovárania jeho syna a Antigoninho snúbenca Haimóna. Jedine strašná predpoveď veštca Teirésia s ním pohne a presvedčí ho napraviť svoje chyby. Kreón sa sám rozhodne vyslobodiť Antigonu zo skalnej hrobky a zachrániť jej život ale prichádza však veľmi neskoro. V hrobke nájde úbohu Antigonu obesenú na vlastnom závoji a pri nej zdrveného a prosiaceho Haimóna. Ovladnutý hnevom vytiahne svoj meč a snaží sa zabiť svojho vlastného otca, čo sa mu však nepodarí. Vtedy otočí svoj meč na seba a zabije sa. Túto tragickú správu sa dozvie aj Haimónová matka a Kreónová manželka Eurydike. Otrasená hroznými novinami si aj ona vzala svoj život. Vlastnými chybami prišiel takto Kreón o svojich najbližších. Uvedomí si to a začína sa preklínať a ľutovať svoje chyby, ale je už však neskoro, je ponechaný na všetko sám a žiť s tým, čo spôsobil. Táto kniha je iná tým, že hlavný antagonista nezomrie ale je potrestaný horším spôsobom a to, že musí žiť s tým čo spôsobil bez úteku. Páčila sa mi taktiež grécka tematika v tomto diele a aj odvaha Antigony lebo málokto by bol schopný toto urobiť pre svojich najbližších. Túto knihu máme ako povinne čítanie v škole ale bola dosť zaujímavá aj keď tie mená boli ťažké na zapamätanie.