Preskočiť na obsah

Antigona- Sofokles

    Antigona
    Túto knihu som si vybral pretože ma veľmi zaujala. Jej autorom je Sofokles, je to starogrécka tragédia. Je to najvýznamnejšie dielo svetovej literatúry. Ja som si toto dielo vybral kvôli tomu, že som si ho prečítal viacej krát a zo všetkých mojich prečítaných diel ju pozná najviac. Okrem toho ma zaujalo aj charakteristika postáv. Ako napríklad Antigona ako sa postavila voči kráľovi a nemala žiaden strach. Toto dielo mi prinieslo hlboké zamyslenie nad pojmom spravodlivosť.
    Príbeh Antigony sa odohrával v meste Théby kde dielo začína konfliktom medzi bratmi Eteoklesom a Polyneikesom kde bojujú o vládu v Thébach. Obaja bratia padnú a na trón nastúpi Kreón ktorí dal príkaz pochovať Eteoklesa a telo Polyneika nebude pochované. Antigona stojí proti rozkazom kráľa Kreona. Kreón vydal rozkaz kde telo Polyneika nemôže byť pochované. Antigona vyžaduje pomoc od svojej sestry Ismény ktorá kládla odpor pretože mala rešpekt voči kráľovému rozkazu. Antigona odmietala akceptovať rozkaz kráľa a pochovala svojho brata. Antigona si je vedomá rizika ktoré nesie jej odpor voči Kreonovmu rozkazu ale aj tak sa rozhodne konať proti rozkazu pretože verí že koná správne. Kreón sa dozvie o tom že bol porušený zákaz a podozrieva Isménu a Antigou ktoré chce zabiť no potom sa dozvie, že Isména je nevinná a pochová Antigonu do hrobky. Veštic predpovéda Kreonovy, že stratí svojich najbližších kvôli svojim hriechom. Hneď sa ide od strachu pozrieť do hrobky kde uvidí obesenú Antigonu. V blízkej dobe mu zomre manželka a jeho syn ako mu predpovedal.
    Táto kniha ma veľmi zaujala kvôli stúpajúcemu napätiu v diele. Chcel by som ju odporučiť všetkým čitateľom ktorých zaujíma dramatické diela.