Preskočiť na obsah

Antigona – Sofolkles

    „Antigona“ je staroveká grécka tragédia napísaná dramatikom Sofoklom približne v roku 441 pred naším letopočtom. Dej sa odohráva v meste Théby, kde sa Antigona snaží pochovať svojho brata Polyneika, hoci to bolo zakázané kráľom Kréonom. Kráľ nariadil, že Polyneika nemožno pochovať, pretože sa postavil proti Thébám. Antigona však uplatňuje vyššie morálne zásady a odmieta poslušnosť kráľovskému dekrétu, pretože verí, že má povinnosť pochovať svojho brata a ctíť zákony bohov.

    Drama sleduje konflikt medzi individuálnou morálkou a mocou štátu, a tiež medzi rodinnými väzbami a lojalitou voči autorite. Antigona je symbolom odvahy a nezlomnej vôle, zatiaľ čo Kréon je ztelením autoritatívneho správania a slepého dodržiavania zákonov. Konečný výsledok tragédie je tragický, keď Kréonovo tvrdohlavé konanie vedie k tragickému osudu nielen Antigony, ale aj jeho vlastnej rodiny. Táto klasická tragédia zostáva relevantná dodnes a je študovaná pre svoju hlbokú psychológiu postáv a zložité etické otázky, ktoré predkladá.