Preskočiť na obsah

Atómové návyky, James Clear

    Kniha Atómové návyky od Jamesa Cleara je pre mňa osobne fascinujúci sprievodca pre každého, kto túži po zmene a osobnom raste v živote. James Clear v knihe zobrazuje silu mikro zmien, ktoré nazval ako „Atómové návyky“ podľa gréckeho slova (Atomos – najmenší). Práve tieto veľmi malé návyky, ktoré človek začne aplikovať do svojho života, môžu viesť k významným a trvalým pozitívnym zmenám. Autor využíva konkrétne príklady, stratégie, vedecké poznatky a úspešné príbehy. Táto kniha nielen vo mne ale aj v ostatných čitateľoch vyvoláva povzbudenie k tomu aby si čitateľ uvedomil vlastné návyky, identifikoval oblasti, v ktorých chce dosiahnuť zmeny a postupne pracovať na ich zdokonaľovaní. Z môjho pohľadu táto kniha nepovzbudzuje len k vytváraniu nových zvykov ale hlavne k podstate a pochopeniu trvalého osobného rozvoja a úspešnosti. Atómové návyky sú kľúčom k dosiahnutiu väčších úspechov, spokojnosti a štastia. Celkovo je táto kniha veľmi inšpiratívna a je určená každému kto má odhodlanie a snahu naplniť svoj potenciál a dosiahnúť v živote niečo.