Preskočiť na obsah

Biblia

  Biblia

  Knihu Biblia som si vybral preto, lebo ma zaujala tým, že sú v nej spísané rôzne svedectvá a proroctvá s pred tisíc rokov, ale najmä je tam hlásané slovo božie. Kniha je napísaná vo viacerých jazykoch a tiež aj v hebrejskom, ktorým sám Ježiš hovoril.
  Rád by som spomenul rozhovor s Nikodémom. V ňom sú dva verše pre mňa najkrajšie a Jánovo svedectvo.
  Nikodém bol popredný muž u Židov. V rozhovoroch s Ježišom sa veľa pýtal a Ježiš mu odpovedal: ,,Veď Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby skrze neho svet spasil.- Jn.3:16-17.
  Ježiš so svojimi učeníkmi prišiel do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil v Enone blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody a ľudí. Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka. Prišli k Jánovi a pýtali sa: ,,Prečo ten, čo bol s tebou a ty si mu vydal svedectvo teraz krstí a všetci idú k nemu?“ Ján odpovedal: ,,Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“- Jn.3:27,31-36
  Biblia mi pomohla stať sa lepším človekom a viac prehĺbiť puto s Ježišom a porozumieť jeho slovám. Odporučil by som každému si ju prečítať, kto sa chce s ním zblížiť, tiež ako ja.