Preskočiť na obsah

Biblia – Evanjelium podľa Matúša

  Biblia

  Dnes som sa rozhodol písať o Biblii, pretože je to pre mňa ako pre kresťana najdôležitejšia kniha. Biblia je vlastne zbierka všetkých kníh od starého zákonu po nový zákon. Presnejšie som sa rozhodol písať o evanjeliu podľa Matúša.
  Toto evanjelium som si vybral pretože som ho prečítal ako posledné a aj kvôli tomu že tam podľa mňa Ježiš hovoril o najdôležitejších podobenstvách a múdrosti. Ako napríklad keď Ježiš keď Ježiš povedal že sme ako soľ sveta ale keď soľ stratí svoju slanosť tak je na vyhodenie. Alebo keď hovoril o prísahách, že človek by nemal prisahať ani na nebo, ani na zem, ani na vlastnú hlavu, pretože to všetko patrí Pánovi. Či už keď hovoril že keď ťa niekto udrie po pravom líci, tak mu máš nastaviť aj ľavé, čím myslel že nemáme zlo oplácať zlom, ale dobrom. A keď povedal že svoj nepriateľov nemáme nenávidieť ale milovať, a modliť sa za nich, aby sme boli synmi svojho otca, ktorý je na nebesiach. Pre tieto správy je evanjelium podľa Matúša moje obľúbené.
  V tomto evanjelium sa taktiež píše o živote Ježiša, Matúš podal správy o jeho detstve a pôvode, o jeho pôsobení v Galilei, o jeho ceste do Jeruzalema a ako tam trpel a zomrel, a nakoniec aj zjavenie vzkrieseného Ježiša Krista v Galilei.
  Na záver chcem povedať že Bibliu všetkým odporúčam, nie len veriacim, ale aj neveriacim, na základe toho že zo má určitu hodnotu pre každého jedného človeka. Ježišove učenia o odpustení a láske sú podľa mňa pravidlá podľa ktorých by sa mali riadiť úplne všetci, či už kresťania, neveriaci a ľudia ostatných vierovyznaní.
  Boris Hruštinec I.C
  Stredná priemyselná škola informačných technologií Ignáca Gessaya