Preskočiť na obsah

Billy tesák Jack London

  ČITATEĽSKÝ DENNÍK
  Autor tohto diela je Jack London, Názov diela je Biely Tesák. Literárny druh je epika a žáner dobrodružný román. Kompozícia tohoto diela je on rozprávanie, retrospektíva, odseky, chronológia a počet kapitol je 8 kapitol. Téma diela je “Boj o holí život.“
  Charakteristika hl. postáv: Biely tesák : Vystriedal veľa majiteľov. Bol veľmi ostražitý.
  Charakteristika vedľajších postáv: Sivý Bobor : Prvý majiteľ Bieleho Tesáka a prvý človek čo dal Tesákovi zistiť, čo je to trest. Mal syna a manželku. Syn ho mal rád, ale manželka v ňom videla zviera.
  Krásavec Smith : Druhý majiteľ Bieleho Tesáka a zároveň najhorší pán akého mohol Biely tesák stretnúť. Choval ho iba pre peniaze a videl v ňom iba vec na zarobenie peňazí.
  Weedon Scott : Posledný majiteľ Bieleho Tesáka a zároveň aj jeho najmilší majiteľ. Pomohol Tesákovi zistiť, čo je to láska.
  Toto dielo aj celý príbeh sa začína v malom brlohu kde sa Biely tesák narodí matke Kiče a otcovy Jednookému. Keď sa raz išli napiť, chytili ich indiáni a vo vlčici spoznali ich fenu Kiču. A tak začiatok svojho života prežije biely tesák v indiánskom tábore, kde mu dajú meno Biely Tesák. Potom sa však jeho majiteľ, Sivý Bobor rozhodne odísť do Fort Youkonu, kde Tesáka predá Krásavcovi Smithovi. Ten ho týra. No od úplného zničenia ho zachráni Weedon Scott. Ten sa k nemu začne správať milo, láskavo a nakoniec si ho už dospelý pes obľúbi. V Siera Vista spoznáva nové zákony a pravidlá a po tom, ako zachráni Weednovho otca pred vrahom, zistí, že s fenkov Collie má šteniatka.
  V tejto knihe bolo viac Zaujímavých citátov ale mňa zaujal tento citát najviac
  ,,Keď si raz navykne a okúsi krv…. .‘‘ Citát sa nachádza na strane 237
  Jazykovo-štylistický rozbor tohto diela Dĺžka viet bola stredná , Slovná zásoba bola spisovná, Druh viet bol prevažne oznamovací, Pásmo rozprávača , Jazykový štýl bol umelecký.
  Bibliografický zdroj tejto knihy. Autorom tejto Jack London, ISBN pri tejto knihe nebolo. Názov diela je Biely tesák
  Vydavateľstvo je TATRAN, kniha bola vydaná v roku 1979 v Bratislave.