Preskočiť na obsah

Bohatý otec chudobný otec

    Kniha, ktorú som si vybral je Bohatý otec chudobný otec. Ku tejto knihe som sa dostal prostredníctvom odporúčaní na internete. Kniha sa zaoberá vzdelanosťou a gramotnosť v oblasti financií. Tieto znalosti nezískal od svojho biologického otca ale od “bohatého otca” otca jeho najlepšieho kamaráta Mikea, ktorý nedokončil ani 8.ročník ZŠ. Poukazuje na to že školský systém nie je stavaný na to aby z nás urobil bohatých ale aby sa z nás stali pracovníci. Ďalej vraví že deti sa učia o finančnej gramotnosti a ako narábať s financiami od rodičov a nie v škole. V knihe taktiež opisuje ako sa dostať z takzvaných “krysích pretekov”. A ukazuje nám ako nadobudnúť bohatstvo tým že budeme budovať aktíva.
    1. Kontrast medzi myslením bohatých a chudobných:Vzdelanie o peniazoch: Chudobní ľudia často nedostávajú dostatočné vzdelanie o tom, ako efektívne spravovať svoje financie. Mnohí sú vychovávaní s presvedčením, že jedinou cestou k finančnej stabilite je získať stabilné zamestnanie a pracovné miesto.Investičné stratégie: Bohatí jednotlivci chápu význam pasívneho príjmu a investovania. Namiesto toho, aby sa spoliehali výhradne na svoju prácu za peniaze, sa snažia vytvárať zdroje príjmu, ktoré im umožnia nezávislý život.Priority v živote: Zatiaľ čo mnohí chudobní ľudia sa sústreďujú na krátkodobé potešenie a okamžité uspokojenie, bohatí jednotlivci často investujú do dlhodobých cieľov a životného plánu.
    2. Finančné zručnosti a stratégie:Aktíva vs. pasíva: Kiyosaki vysvetľuje rozdiel medzi aktívami, ktoré generujú príjem, a pasívami, ktoré vyžadujú údržbu alebo stratu hodnoty. Uvedomenie si tohto rozdielu je kľúčové pre budovanie bohatstva.Investovanie do nehnuteľností: Autor zdôrazňuje výhody investovania do nehnuteľností ako stabilného zdroja príjmu a cesty k pasívnemu bohatstvu.Podnikanie: Kniha diskutuje o dôležitosti podnikania ako cesty k finančnej nezávislosti a možnosti rastu a rozvoja.
    3. Inšpirácia a výzva:Kniha slúži ako inšpirácia na prehodnotenie doterajšieho prístupu k peniazom a životu.Ponúka výzvu k učeniu sa a zdokonaľovaniu finančných zručností, či už ste začínajúci investori alebo skúsení v oblasti financií.Kiyosaki povzbudzuje čitateľov, aby si uvedomili, že ich myslenie a postoje môžu mať kľúčový vplyv na ich finančný úspech a neúspech.
    Celkovo ma kniha veľmi zaujala a je to jedna z mála kníh, ktorú by som odporučil prečítať každému. To že je taký veľký rozdiel medzi bohatými a chudobnými zapríčiňuje najmä nevzdelanosť v oblasti financí. Ľudia, ktorý sú bohatý zväčša majú aj bohaté základy vo finančnej oblasti. Tým pádom vedia ako sa vysporiadať s rôznymi situáciami. Toto väčšina chudobných ľudí aj keď zarábajú veľa peňazí nemá. A zápasia potom celý život s financiami. Myslím si že táto kniha by napomohla najmä týmto ľuďom, ktorý sú vo finančných problémoch.