Preskočiť na obsah

Božena Slančíková Timrava-Ťapákovci

    Dielo Ťapákovci opisuje život lenivej rodiny. V jeden deň navrhla Iľa Paľova žena aby postavil dom a presťahovali sa tam čím by sa oddelili od Ťapákovcov. Paľovi sa tento návrh nepáčil a úplne ho ignoroval. Jediný kto dal Iľi nejakú odpoveď bola Anča, ktorá ju iba urazila a skritizovala. Urazená Iľa sa počas toho ako jej muž odišiel z ovcami na mesiac preč presťahovala sa k pani rektorke. Anča nebola stotožnená zo svojim osudom a preklínala moment svojho narodenia. Najviac ju však zasiahlo, keď ju jej brat Miško nazval zmijou kvôli tomu, že mu nedovolila oženiť sa za Katu. Po návrate Paľa ostala Iľa stále bývať u rektorky a dúfala, že si po ňu Paľo príde. Istí Ďuro Úvodovie začne mať záujem o Iľu. Paľo sa hneď vybral za Iľou a ich stretnutie sa skončilo veľkou hádkou. Po niekoľkých dňoch si Iľu predvolá notár, ktorý jej oznámi, že si bude musieť vybrať medzi službou u rektorky alebo jej predošlým zamestnaným. Iľa sa nadšene vráti k jej bývalému zamestnaniu pretože v službe u rektorky bola ťažšia ako čakala. Odsťahuje sa do domu u Jabloncku, kde príde aj jej muž, ktorý im tam postaví žltý dom.