Preskočiť na obsah

Cestopisné poznámky z Ruských cest

    „Cestopisné poznámky z Ruských cest“ sú záznamy z ciest českého spisovateľa Aloise Jiráska, ktorý navštívil Rusko v 19. a 20. storočí. Táto kniha ponúka pohľad na ruskú kultúru, dejiny a prírodu z pohľadu cudzinca.

    Alois Jirásek sa v knihe zaoberá životom ruského života, o ich históriu, architektúru, literatúru alebo ľudové zvyky. Popisuje svoje pocity z návštevy moskovského Kremľa, Petropavlovskej pevnosti v Petrohrade, ale aj zo stretnutí s miestnymi obyvateľmi.

    V knihe sú aj opisy cestovania po rozsiahlych ruských pláňach, jazdy vlakom na Transsibírskych železniciach, či prechádzky po starobylých ruských dedinách a mestách.

    Okrem toho autor opisuje aj politické a spoločenské zmeny, ktoré Rusko v tej dobe prežívalo, ako aj svoje vlastné pocity a vnemy voči tejto krásnej krajine.

    „Cestopisné poznámky z Ruských cest“ sú nielen záznamom z ciest po Rusku, ale aj literárnym dielom, ktoré odhaľuje hĺbku a rozmanitosť ruského života a kultúry v dobe carského Ruska.