Preskočiť na obsah

Chrám matky božej v Paríži

    Quasimodo sa stáva kráľm bláznov, oblečú ho do posmešného odevu a usporiadajú sprievod. Pozornosť publika púta aj krásna cigánka Esmeralda so svojou kozičkou Džoli. Gringoire sa túla po Paríži a stane sa svedkom pokusu o únos Esmeraldy, ktorý zosnoval Frollo. Kapitán Phoebus únoscov prekvapí a zatkne, Esmeraldu pustí a ona sa doň zaľúb. Gringoire zablúdi do Parížskeho podsvetia na Dvor Divov a hrozí mu smrť.

    Život mu zachráni Esmeralda tým, že predstiera, že si ho vezme za manžela. Quasimoda za únos Esmeraldy zatknú, mučia a dajú ho na pranier. Jediná Esmeralda sa nad ním zľutuje a podá mu vodu. Quasimodo sa do nej zaľúbi. Phoebus sa pochváli Frollovi, že má schodzku s Esmeraldou. Frollo žiarli a rozhodne sa schôdzku prekaziť. Keď sa Esmeralda a Phoebus stretnú Frollo zaútočí na Phoeba, Esmeralda zamdlie, Frollo Phoeba zraní.

    Keď sa Esmeralda preberie Frollo jej oznámi, že ju žaluje z vraždy Phoeba a čarodejníctva. Esmeraldu zavrú a spod šibenice ju zachráni Quasimodo, ktorý ju ukryje v chráme. Frollo navrhne Gringoirovi, aby mu pomohol dostať Esmeraldu z chrámu. Gringoire zburcije Dvor divov a dav sa rozhodne vylúpiť chrám. Gringoire to povie Esmeralde, ktorá odhádza s ním a zo zamaskovaným mužom a verí, že jej pomôžu. Esmeralda spoznáva v zamaskovanom mužovi Frolla. Odmieta jeho návrhy, a preto ju zavrie do väzenia k pustovníčke Gudule. Tá v nej spoznáva svoju dcéru, chce ju chrániť, no od vysilenia umiera. Esmeraldu obesia a Frollo spolu s Quasimodom sa dívajú z veže na popravu. Nešťastný Quasimodo zhodí počas popravy Frolla z veže. O dva roky nájdu v hrobke kostola kostru ženy, ktorú pevne objíma kostra muža s pokrivenou chrbticou.