Preskočiť na obsah

Daidalos a Ikaros

  Daidalos žil v Athénách a byl to nejlepší umělec na světě.Dokázal postavit budovy i sochy ve světě dosud nevídané. Jednou však Daidalos slyšel rozhovor svých učenců, kteří se bavili o tom, že Talós bude větší umělec než Daidalos. Daidalova pýcha poněkud ochabla, a tak se rozhodl že Talá zabije.
  Daidalovi se však jeho čin nepodařil. Talós přežil Daidalův pokus o vraždu a Daidala viděl někdo, kdo ho z tohoto činu usvědčil.
  Daidalos však ,ještě dříve než ho stihl trest, uprchl na ostrov Kréta i se svým synem Ikarem. Na Krétě vládl král Minós, který uvítal Daidala a chtěl od něho postavit zvláštní vězení pro Minotaura.
  Daidalos tedy králi postavil nevídanou stavbu – bludiště. Král mu byl vděčný a uspořádal pro něho velkou slavnost. To však Daidalovi nestačilo. Daidalos chtěl odejít do své země, a proto sestrojil, po vzoru ptáků, křídla pro člověka. Daidalos a Ikaros se na nich vznesli do výše a odlétali v dál.
  Daidalos řekl Ikarovi, aby nelétal moc ke slunci, že by mu peří opadalo a sežehlo se a aby nelétal příliš nízko, že by ho mohli smést vlny. Ikaros však svého otce neposlechl a letěl se podívat výš a výš, až se přiblížil ke slunci a jeho křídla začala slábnout. Ikaros spadl do moře a už se nevynořil. Daidalos ho hledal, ale marně.
  Snesl se na nedaleký ostrov a čekal. Moře po nějakém čase vyvrhlo jeho syna na břeh. Daidalos ho pohřbil a odlétl zdrcen do své rodné země. Ten ostrov se jmenuje Ikaria.
  Páčil sa mi dej a bolo to zauímavé