Preskočiť na obsah

Denník Anny Frankovej

    ,,Dúfam že sa ti budem môcť so všetkým zdôveriť,ako som sa doteraz ešte nikomu nezdôverila ,a verím že mi budeš veľkou oporou´´. S takýmito slovami sa Anna prihovorila svojmu denníku 12. júna 1942. V lete 1942 utiekol jej otecf s jej rodinou pred nemeckou okupáciou do Holandska. Počas druhej svetovej vojny sa skťývali v zadnej časti jeho firmy v Amsterdame.Trinásťročná Anna si v úkryte viedla dennik, do ktorého nielenže zaznamenávala všetko ,čo sa okolo nej dialo ,no zapisovala si doň aj najtajnejšie myšlienky a želania. Keď Anna v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu , aby občania poskytli svoje zápisky do zbierky na historické účely , denník začala prepisovať do knižnej podoby. Zomrela v dôsledku týfusovej epidémie ich telá skončili pravdepodobne v masovom hrobe v Bergen-Belsene. Túto knihu by som odporučila hlaven preto ,pretože približuje dej v ktorom žila a nemala sa komu zdôveriť tak si založila denník, ktorému mohla povedať úplne všetko.