Preskočiť na obsah

Denník Anny Frankovej

    Táto kniha vyšla v spolupráci s Nadáciou Anny Frankovej , ktorá už päťdesiat rokov podporuje aktivity zamerané na práva detí , vzdelávanie a zmiernenie utrpenia na svete. Vďaka spolupráci Nadácie Anny Frankovej s organizáciou UNICEF. Bude podstatná časť tržieb z predaja tejto knihy vyčlenená pre UNICEF. Osud Anny Frankovej a jej denník predstavujú pamätník boja proti porušovaniu ľudských práv. Pre milióny detí, ktoré ešte vždy sú obeťami porušovania zákona, sa toto židovské dievča stalo symbolom. Čo bolo potom – štvrtého augusta 1944 medzi desiatou a pol jedenástou dopoludnia zastavilo pred domom na Prinsengrachte č.263 auto. Vystúpil z neho dôstojník SS Karl Josef Silberbaeur v uniforme a najmenej traja príslušníci holandskej tajnej polície v civile , no ozbrojení . Skrývajúcich sa nepochybne niekto prezradil. Zatkli všetkých ôsmich , ako aj ich dvoch pomocníkov Victora Kugleta a Johannesa Kleimana nie však Miep Giesovú a Elisabeth Voskuijlovú a zabavili všetky cennosti a peniaze ,ktoré ešte v dome zostali . Zatknutých Kuglera a Kleimana odviedli do vyšetrovacej väzby v Amsterdame . Jedenásteho septembra 1944 ich bez súdneho procesu premiestnili do tranzitného tábora v Amersfoorte. Kleimana prepustili osemnásteho septembra 1944 pre zlý zdravotný stav. Zomrel v Amsterdame v roku 1959. Kuglerový sa podarilo ujsť dvadsiateho ôsmeho marca. 1945, keď ho mali so spoluväzňami nasadiť na prácu do Nemecka . V lete 1942 utiekol Otto Frank s manželkou Edith a dcérami Margot a Annou pred Nemeckou okupáciou do Holandska. Počas druhej svetovej vojny sa skrývali v zadnej časti budovy jeho firmy v Amsterdame . Trinásťročná Anna si v úkryte viedla denník , do ktorého nielenže zaznamenávala všetko, čo sa okolo nej dialo , no zapisovala si doň aj najtajnejšie myšlienky a želania. Keď Anna v marci 1944 v Oranžskom rádiu počula výzvu , aby občania poskytli svoje zápisky do zbierky na historické účely , denník začala prepisovať do knižnej podoby. Stihla prepísať podstatnú časť pôvodných záznamov a po vojne sa o ich knižne vydanie zaslúžil Annin otec , ktorý jediný z rodiny vojnu prežil.