Preskočiť na obsah

Denník odvážneho bojka – Drsná škola

    Smiešne príbehy a názory na život 13 ročného chlapca Grega. Jeden z nich je o ceste do školy v prírode. Už pri balení nastali komplikácie, keď si Greg nestihol všetko nakúpiť a zistil, že v batohu po bratovi zostala desiata z minulého roku a dosť smrdela. Pobalil si plný batoh zakázaných vlhčených utierok,pretože Greg bol presvedčený,že v prírode bez nich nemôže byť. V škole v prírode panovala legenda o strašidelnej postave s názvom Silas Škrab. Všetky deti sa ho báli a v lese bol aj strašidelný dom, kde sa každý bál ísť. Chlapci chceli preskúmať dievčenské chatky, hoci to mali zakázané. Dievčatá sa zobudili, Greg spanikáril a vyliezol von oknom a utekal do lesa. Tam zablúdil a vošiel do toho strašidelného domu. Tam našiel svojho otca, ako sa sprchuje. Greg nechápal, čo tam robí . Otec mu vysvetlil, že keď bol malý, museli chodiť na latrínu, kde bola vždy veľká rada. Raz pri zbieraní dreva našiel šopu a zistil, že je tam záchod a sprcha. Aby mu tam nikto ďalší nechodil, tak si vymyslel postavu Silasa Škraba, aby sa tam deti báli chodiť. Otec bol prekvapený, že tá historka stále koluje. Greg bol na otca nahnevaný, že si vymyslel takýto príbeh, aby sa deti báli.