Preskočiť na obsah

Denník odvážneho bojka Dutá hlava Jeff Kinney

  Denník odvážneho bojka

  Táto kniha bola super. V knihe je veľmi veľa vtipov. Kniha začína tým, že Greg hovorí
  o tom aká je škola „na prd“. Potom začne hovoriť o tom, ako má škola málo peňazí
  a preto im aj z nej odišiel riaditeľ. Nový riaditeľ si nedostatok peňazí zobral inak
  a pokúšal sa o to, aby škola neskrachovala, napríklad v krídle B vypol elektrinu alebo
  cele krídlo C prenajal ľuďom. Škola mala taktiež málo učiteľov a deti museli byť
  natlačené v triedach, pretože celé krídlo C bolo obsadené. Vyriešili to tak, že
  prebúrali steny medzi triedami, aby jeden učiteľ mohol učiť dve triedy. Problémy
  z peniazmi riešili aj tak, že na priestory v škole mohla hocijaká firma dať svoje
  reklamy, ako napríklad firma, ktorá urobila novú počítačovú hru a reklamami zaplnila
  celú informatickú učebňu a dala im aj nové počítače a klávesnice. Väčší problém bol,
  že študenti mali veľmi nízky priemer na testoch a na to aby ich povzbudili vytvorili
  klub okrídlených, do ktorého sa mohli dostať len ľudia s čistými jednotkami. Benefity
  mali také, že dostávali cukríky, namiesto stoličky mali kreslo a mohli vymeškať nejaké
  hodiny. Keďže škola ešte stále potrebovala peniaze vytvorila platinový klub
  okrídlených v ktorom si mohol byť len ak si si zaplatil 20 dolárové členské, pričom
  výhody boli len o trochu lepšie ako v klube okrídlených. Známky sa ale aj tak
  nezlepšili, tak museli školu zatvoriť. V škole sa deti podľa abecedy cik-cak rozdelili do
  dvoch skupín. Prvá, ktorá išla do Fulsanu a druhá ktorá išla do Šľakova. Do Šľakova
  nikto nechcel ísť, lebo to boli rivali a do Fulsanu chceli ísť všetci, lebo tam si dostával
  masáže atď. V Šľakove to bolo s učením ešte horšie. Siedmaci sa tu učili veci
  z prvého ročníka. Greg napokon presvedčil otca spolužiačky, ktorý bol investor a on
  školu obnovil. Keď zničili prvú stenu kvôli rekonštrukcii, našli tašky plné peňazí…..