Preskočiť na obsah

Divergencia, Veronica Roth

    Podrobnejšie opísaný film. Veci, ktoré sa vo filme nenachádzali sa nachádzali v tejto knihe. Na mňa spravila skvelý dojem. Príbeh je o Beatrix, ktorá musela podstúpiť skúšku a rozhodnúť sa do akej frakcie pôjde. Jej skúška vyšla nejasná bola divergentná. Dlho premýšľala o tom do akej frakcie pôjde a nakoniec sa rozhodla ísť k neohrozeným. Tam však musela prejsť cez skúšky. Nazačiatku to vyzeralo, že to nezvládne. Nič jej nešlo tak ako ostatným. Jeden z trénerov jej však povedal pár slov a prišiel i nato, že je divergentná. Pri jednej so skúšok sa jej to nepodarilo a veliteľ jej povedal, že končí a že už nemusí ísť s nimi. Lenže ona sa rozhodla, že pôjde. Nevzdala sa i cez zranenia, ktoré mala spravila všetko preto, aby skočila do vlaku. Išli totiž na ich každoročnú nočnú akciu. Rozdelili sa na dve družstvá a každé družstvo išlo skryť svoju vlajku. Začali vymýšľať plán, lenže Triss sa tam nechcelo byť a hľadala vyvýšené miesto. Našla kolotoč, začala naňho liezť a za ňou šiel jej tréner. Ona mu vysvetlila prečo to robí. Keď sa vrátili povedala im svoj plán, ten uskutočnili a tak získali protivníkovu vlajku a vyhrali. Triss sa týmto dostala nad čiaru a nevypadla. Prvú skúšku zvládla, ale ešte jej zostala druhá a tá bola pre ňu horšia. Tam by mohli poznať, že je divergentná. Lenže ešte predtým ich mohli navštíviť rodičia. Ju navštívila mama, ktorá sa jej spýtala na jej skúšku a varovala ju. Ona sa naučila prejsť cez skúšku ako neohrozená a stala sa neohrozenou. Len sa stal problém. Ten však ona snažila vyriešiť tak, aby to nepoznali. I s menšími komplikáciami sa jej to podarilo. Niektoré frakcie sa rozvrátili a nelíšili sa od bezprízorných. Zostali bez budúcnosti, nevedeli čo majú robiť. Museli len dúfať.