Preskočiť na obsah

Dva svety

    V malej dedinke na okraji lesa stál starý, opustený dom, o ktorom sa rozprávali temné legendy. Bolo známe, že v tomto dome sa kedysi zdržiavala podivná bytosť, ktorej tiene nespôsobovali nič dobré. Jedného dňa sa odvážny mladík menom Peter rozhodol preniknúť do tajomného domu, aby vyšetril tieto záhadné chýry. Vošiel dnu so zatajeným dychom a krok za krokom objavoval tajomstvá, ktoré sa skrývali za prachom a pavučinami.V miestnosti s vysokým zrkadlom našiel Peter starý, zaprášený denník. Čítal staré zápisky o zvláštnych udalostiach, ktoré sa tu kedysi odohrávali. No keď sa pozrel do zrkadla, uvidel niečo, čo mu zmrazilo krv v žilách.V zrkadle sa odrážal obraz toho istého domu, no nie taký, aký bol vonku. Bolo to ako keby dom bol prenášaný do inej dimenzie. Zdalo sa, že sa nachádza v mieste, kde sa stretávajú svetlo a tma, kde sa krútia časopriestory.V tomto fantastickom svete Peter stretol bytosti z iných svetov, stíny s vlastnými myšlienkami a pocitmy. Boli to bytosti z iných dimenzií, ktoré sa snažili nájsť cestu späť do svojich svetov.Peter sa rozhodol pomôcť týmto bytostiam, pretože vedel, že aj keď sú iné a neznáme, majú svoje city a túžby. S pomocou týchto bytostí sa naučil, že svet nie je len čiernobiely, ale plný nekonečných možností a zázrakov, ktoré sa môžu stať, ak sme ochotní veriť.