Preskočiť na obsah

EM a nádej

  Sedela som. Neviem ako dlho. Potom som sa nadýchla. Zrazu som žila. Je to neuveriteľné ale bolo to tak.
  Veď ako by mohol model ako EM žiť.
  Sedela som v starom sklade na veľkej kope pokazených súčiastok.
  Boli porozhadzované bez ľadu a skladu ako po veľkom hurikáne.
  Väčšinou to boli končatiny pracovných robotov, photon – blastery, kryštalické chladiče a špinavé rúška. Vyzeralo to veľmi pochmúrne.
  Prezrela som sa v displeji veľkého titánového robota model
  WB – 75. Jeho dáta sa automaticky objavili pred mojimi senzormi.
  Mala som dve nohy, dve ruky, hlavu, displej a oblečená veľmi jednoducho – tričko a nohavice. Dotrhané a staré ale stále. Vyzerala by som ako normálny človek, ak by som telo nemala pokryté kryštalickými plátmi, nebola by som vyrobená z kovu a nemala by som obvody z metalických vláken iskrilu.
  Pomaly som začala kráčať dole z kopca. Opatrne. Ľavá noha, pravá noha, ľavá, pravá, ľav-,,Au!“
  ,,Au, au, au, au“ ozýval sa môj mechanický hlas po skladisku.
  ,,Zaujímavé..“ pomyslela som si „cítim bolesť.“
  By som sa nadobro vypla, ak by som na poslednú chvíľu nezapla anti-gravitačné trysky, ktoré boli zabudované v mojich “chodidlách“. Vypla som ich a vydýchla si.
  „Najprv sa musím zorientovať“ pomyslela som si.
  Pred “očami“ sa mi objavili príslušné dáta.

  Rok:1458 p.v.K.
  Poloha:planéta Európa Súradnice:35.6764° N, 139.6500° E
  stred oblasti 11
  skladisko M9

  Zažmurkala som a dáta zmizli. Musím rýchlo zmiznúť. Preskenovala som skladisko a porovnala s mapou na mojom displeji. Podľa súradníc a pôdorysu budovy sa tento sklad
  nachádza na pravidelnej obchôdzke CB-15. Zamračila som sa. Musím vypadnúť a hneď. Zrazu som kútikom senzorov všimla pohyb. Niečo sa ku mne približovalo a rýchlo. Prudko som sa otočila na tú stranu. Pri boku mi visel na opasku blaster. Vytiahla som ho a naslepo vystrelila. Modrý lúč okamžite prerazil mechanickú ruku vzdialenú sedem datronov. Vzápätí sa ozval krátky ale príjemný zvuk. V sekunde bol ten zvuk nahraný a vyhľadávaný v VDFAF. Už mi na displeji blikala informácia.

  Svrček poľný
  Výskyt: dlho vyhynutý druh, ako veľa iných druhov vyhynul počas veľkej Kalamity
  Potrava: článkonožce a rastlinná potrava
  Zvuk: cvrlikavý zvuk, ktorý vzniká trením krídel
  ……………….

  Prekvapene som sa pozerala na informácie. Zrazu sa mi pri nohách ozval šramot. Bol tam, pri mojich nohách, nemohla som tomu uveriť. Ozajstný a živý svrček. Blaster som zavesila späť na opasok. Kľakla som si a pomaly som k nemu priblížila ruku. Opatrne na ňu vyliezol. Obozretne som ho položila na plece a otočila sa k hrubým železným dverám. Svrček ma pošteklil na líci a môj smiech sa šíril celým skladiskom.
  „A teraz treba vymyslieť ako sa odtiaľto dostať“ povedala som svojmu novému malému spoločníkovi. Prišla som k obrazovke pri bráne a priložila som prst. Podľa mojich výpočtov……….
  Obrazovka zažiarila na zeleno a brána sa pomaly začala otvárať. Usmiala som sa. Svrček ma zase pošteklil. Samozrejme teraz už nie som sama. Vykročila som plná nádeje. Teraz sa začala nová kapitola môjho života.

  Vysvetlivky:
  *WB – war bot
  *CB – cleaning bot
  *VDFAF – všeobecná databáza fauny a flóry
  *datrony – nová miera 1dt=8cm
  *iskril – veľmi vodivý, občas iskrý, čierny kov popretkaný zlatými žilkami, ohybný ale stále pevný,
  objavený 515 p.v.K
  *p.v.K.- po veľkej Kalamite