Preskočiť na obsah

Genesis, Mojžíš

    Genesis, prvá kniha Biblie, otvára dvere do nekonečného príbehu o stvorení sveta. V nej nachádzam príbehy o Adamovi a Eve, o záhrade Eden a o hriechu, ktorý zmenil osud ľudstva. Tieto príbehy ma utvrdzujú v mojej viere a pripomínajú mi dôležitosť Božej milosti a odpustenia.

    Ďalej Genesis rozpráva o Noemovi a jeho archu, o povodni, ktorá vyplavila zlo zo sveta a o Božom záväzku s ľudstvom. Tieto príbehy ma učia o dôležitosti oddanosti a poslušnosti voči Bohu, aj o následkoch neposlušnosti a hriechu.

    Okrem toho Genesis predstavuje príbehy o Abrahámovi a jeho rodine, o jeho viere a poslušnosti voči Bohu, ktorá ho priviedla do zeme zasľúbenej. Tieto príbehy ma inšpirujú k hľadaniu viery a dôvery v Božie plány a vedú ma k premýšľaniu nad svojím vlastným povolaním a poslaním.

    Celkovo je pre mňa Genesis nielen zbierkou príbehov, ale aj darom, ktorý mi otvára oči pre Božiu prítomnosť a lásku vo svete. Je to kniha, ktorá ma inšpiruje, povzbudzuje a vyzýva k hľadaniu zmyslu svojho života v Božom pláne pre mňa.