Preskočiť na obsah

George Orwell: 1984

    Román Georga Orwella 1984 je natoľko známy a preslávený, že písať naň recenziu by bol z mojej strany čisto neuvážený počin. Považujem ho totiž za natoľko geniálny, že akékoľvek hodnotenie by bolo preň urážkou. Napriek tomu som sa rozhodla napísať pár viet, pretože román vo mne zanechal hlboký dojem.

    Keď sa mi podarilo odpútať od KĽDR, začala som chápať, že Orwellove myšlienky popísané v románe 1984 sú všeobecne platné a základné princípy fungovania všetkých totalitárskych režimov a spôsoby presadzovania neobmedzenej moci nájdeme v každej historickej dobe. Ukážkové príklady získavania, upevňovania a uplatňovania bezhraničnej moci nachádzame v staroveku, v stredoveku i v nedávnej minulosti (nacizmus, stalinizmus, komunizmus, islamský štát…). Samozrejme, spôsoby manipulácie vždy záviseli od dostupných prostriedkov, ale cieľ je vždy rovnaký: obrať ľudí o slobodu, vôľu, možnosť samostatne rozhodovať a umožniť tak privilegovanej vrstve alebo jednotlivcovi neobmedzene, absolútne a tyransky vládnuť.

    Nemám rada konšpiračné teórie, ktoré sa dnes na nás valia zo všetkých strán. Myslím si totiž, že ak si ich človek začne pripúšťať, prichádza o časť svojej slobody. Orwellov román by sa tiež dal takýmto spôsobom zneužiť. Závisí od samotného čitateľa, ako ho pochopí a čo si v ňom nájde. Niekto v diele nájde detailný návod na dosiahnutie svojich cieľov, niekto si potvrdí svoju paranoju a niekto sa iba zamyslí a román zoberie ako všeobecné varovanie. Ja som v ňom našla mnohé pasáže, ktoré stoja za zamyslenie a utvrdila som sa v niektorých názoroch.