Preskočiť na obsah

Grécke báje a povesti

    Hlavnými postavami sú Tézeus, syn Aigeusa, ktorý bol aténskym kráľom. Aigeus bol syn aténskeho kráľa, ktoré znova zavolali do Atén lebo hrozila Aténam vojna. Keď ho volali, práve sa mu narodil syn Tézeus. Aigeus nemohol odmietnuť volanie o pomoc od jeho otca, tak sa vybral do Atén, ale pre odchodom, ukryl pod balvan svoj meč a črievičky. Manželke povedal, keď Tézeus dokáže odvaliť balvan nech príde za ním do Atén. Tézeus vyrástol a matka ho priviedla k balvanu. Povedala mu, že ak ho dokáže odvaliť bude smutná aj šťastná zároveň. Šťastná bude, že má veľkého a mocného syna a smutná lebo odíde od nej do Atén. Tézeus odvalil balvan a našiel otcove črievičky a meč. Chystal sa na cestu do Atén. Boli dve cesty bezpečnejšia a po mori a ťažšia a nebezpečnejšia cez vrchy. Matka ho nahovárala, nech ide cez more, ale Tézeus sa túžil stať hrdinom. Cesta cez vrchy bola plná lúpežníkov. Tézeus, počas svojej premohol mnoho lúpežníkov a ľudia si vydýchli, že môžu opäť slobodne cestovať. Keď prišiel do Atén, bol práve čas poslania krvavej dani do Kréty a to 7 chlapcov a 7 dievčat, ktorých zavreli do bludiska s Minotaurom. Tézeus prišiel ako neznámy mladík za kráľom a opýtal sa ho, či môže ísť dobrovoľne na Krétu ako obeť s cieľom zabiť Minotaura. Aigeus súhlasil a vtedy mu Tézeus ukázal črievičky a meč. Aigeus sa rozplakal, že len čo našiel syna, hneď ho aj stratí. Ale sľub je sľub. Pri rozlúčke povedal synovi, keď porazíš Minotaura tak vyves biele plachty na loď a ja budem vedel, že si vyhral. Prišli na Krétu a stretli sa s kráľom, ktorý keď sa dozvedel o Tézeusovom úmysle zabiť Minotaura, tak mu prisľúbil, že keď sa mu to podarí, tak oslobodí jeho aj ostatných a zbaví Atény tejto krvavej dane. Dcéra kráľa Ariadna bola očarená Tézeusom a rozhodla sa mu pomôcť. Dala mu klbko nití a čarovný meč, ktorým dokáže zabiť Minotaura. Hneď po vstupe do bludiska mal Tézeus priviazať klbko o prvý stĺp aby keď zabije Minotaura našiel cestu naspäť. Po vstupe Tézuesa a jeho krajanov do bludiska, priviazal klbko a prikázal ostatným aby čakali na vstupe do bludiska. Sám sa vydal hľadať Minotaura. Podľa revu našiel Minotaura, ktorý stál na hromade kostí. Mal ľudské telo a hlavu býka. Chcel zabiť Tézeusa, ale ten ho trafil mečom rovno do srdca. Tézeus sa pomocou Adrianinej nite, vrátil naspäť z bludiska. Všetci sa radovali, keď prišla Ariadna, prikázali im rýchlo utiecť za ňou, lebo jej otec sa dozvedel, že im Ariadna pomáhala a nechce dodržať sľub. Vyplávali na more a vracali sa priamo na Krétu. Zastavili iba na ostrove Nax, na ktorom sa Ariadne zdal živý sen, že jej boh Dionýz prikázal aby ostala na ostrove a stala sa jeho ženou. Ariadna počúvla Boha a ostala na ostrove. Smutní Tézeus a Aténčania zabudli na sľub, ktorý dali kráľovi, že keď vyhrajú vyvesia biele plachty. Keď kráľ videl loď s čiernymi plachtami, od smútku skočil z útesu do mora. Odvtedy sa volá more Aigejské.