Preskočiť na obsah

Hamlet

  William Shakespeare – Hamlet

  Literárny druh: dráma

  Literárny žáner: tragédia

  Hamlet obsah:

  ADVERTISING

  Je to príbeh z dánskej kroniky. Hamletovho otca, dánskeho kráľa, zavraždil vlastný brat Claudius tým, že mu v spánku nalial jed do ucha, aby sa zmocnil vlády nad Dánskom a získal si za manželku bratovu ženu Gertrúdu. Hamlet sa to dozvedá od ducha svojho otca, ktorý sa zjavil na zámku a chce jeho strašnú smrť pomstiť.

  Duch: „Pomsti tú hnusnú, bezohľadnú vraždu.“ (1.) Hamlet predstiera choromyseľnosť a pri rozhovore so svojou matkou zabije Polónia, kráľovho radcu, ktorý za závesom počúval ich rozhovor ako svedok, ktorého si prizvala Gertrúda. Hamlet: „Čo potkan? Mŕtvy! Stavím sa, že mŕtvy.“ (2.) Polonius: „Bože môj zabili ma!“ (3.) Ofélia, Poloniova dcéra sa zblázni,skočí do rieky a utopí sa. Jej brat Laertes vyzve Hamleta na súboj, pričom svoj kord potrie jedom.

  Laertes: „Spravím tak a na ten účel dám ešte svojmu kordu pomazanie. Akýsi mastičkár mi predal masť, čo vraždí tak, že
  že keď sa jedna kvapka dostane do krvi, už nepomôže nijaký obklad zo zázračných bylín za noci nazbieraných – usmrtí aj škrabnutie.“ (4.) V súboji Hamleta ľahko zraní, ale po výmene kordov Hamlet zasiahne Laerta.

  Kráľovná padá mŕtva na zem a Hamlet sa dozvedá , že sa napila z jemu určeného vína, ktoré kráľ otrávil. Hamlet sa do Laerta dozvie, že onedlho obaja zomrú, preto donútia vypiť kráľa zvyšok otráveného vína, na čo kráľ zomiera. Nakoniec zomierajú všetci, prežije len Horacio aby podal svedectvo o Hamletovej nevine.

  Kompozícia deja

  Dielo sa člení na päť dejstiev a tie sa delia na výstupy

  dejstvo – 5 výstupov

  dejstvo – 2 výstupy

  dejstvo – 4 výstupy

  dejstvo – 7 výstupov

  dejstvo – 2 výstupy

  Hamlet postavy:

  Hlavné postavy:

  Hamlet – princ a syn zavraždeného kráľa Hamleta

  Claudius – brat kráľa Hamleta, Dánsky kráľ, manžel Gertrúdy

  Polonius – kráľovský radca

  Horácio – najlepší Hamletov priateľ

  Laertes – syn Polonia

  Vedľajšie postavy:

  Gertrúda – princova matka, manželka b
  Gertrúda – princova matka, manželka bývalého aj súčasného kráľa

  Ofélia – dcéra Polonia, milá Hamleta

  Rosenkrantz, Guildestern – bývalí spolužiaci Hamleta

  Charakteristika hlavných postáv:

  Hamlet – snažil sa udržať si lásku Ofélie a pomstiť otcovu vraždu.

  Claudius – chamtivý, bezohľadní, šlo mu iba o to aby si udržal moc všetkými možnými prostriedkami.

  Polonius – verní, oddaní služobník, ktorý neskončí dobre.

  Horacio – spoľahlivý priateľ, ktorému Hamlet odhalí všetky jeho plány

  Laertes – pomstychtivý za vraždou otca a samovraždou sestry.

  Môj názor na knihu:

  Táto kniha sa mi čítala dosť ťažko, ale celkom sa mi páčila. Páčilo sa mi Hamletovo odhodlanie za pomstou otcovej smrti. Tiež sa mi páčilo ako autor opisuje bezohľadnú túžbu po moci, ktorá sa nezastaví pred násilím a intrigami.

  Zaujímavá je podľa mňa aj hlavná myšlienka diela: každý zaplatí za svoje hriechy.