Preskočiť na obsah

Hamlet

    Hamlet je tragédia od Williama Shakespeara, ktorá sa odohráva v Dánsku a sleduje tragický osud dánskeho princá Hamleta. Po smrti svojho otca, kráľa, a náhlej svadobnej soboty svojej matky Gertrúdy s jeho strýcom Claudiusom, Hamlet dostáva správu od ducha svojho otca, že bol zavraždený. Duch žiada Hamleta, aby pomstil jeho smrť.Hamlet je zasiahnutý touto správou a začína sa správať čudne, čo vyvoláva podozrenie všetkých okolo neho. Začína si hrať na blázna a vytvárať divoké plány na odhalenie pravdy o smrti svojho otca. Jeho podozrenia sa sústreďujú na Claudiusa, ktorého obviňuje z vraždy.Počas svojho pátrania po pravde sa Hamlet zapleta do série intríg a zápletkov, ktoré vedú k tragickým následkom. Medzi tieto zápletky patrí jeho falošná blízkosť s Oféliou, dcérou Claudiusovho rádcu Polónia, a jeho pretvarované šialenstvo, aby zmätol svojich nepriateľov.V záverečných scénach príbehu Hamlet organizuje divadelnú produkciu, ktorá má odhaliť vinu Claudiusa. Počas nej Claudius zistí, že Hamlet pozná pravdu a usiluje sa ho zabiť. V záverečnom súboji medzi nimi sú zasiahnutí aj Hamletovi priatelia, Horatio a Laertes. Claudiusom Hamlet víťazí, no aj on sám je smrteľne zranený.Hamlet umiera v náručí svojho priateľa Horatia, ktorému dáva pokyn, aby vyrozprával jeho príbeh svetu. Táto tragická smrť symbolizuje koniec obdobia plného zrady, závisti a hľadania pravdy.“Hamlet“ je nielen tragický príbeh o pomste a zrade, ale aj komplexný charakterový štúdium o ľudskej povaze a morálnych dilemách. Shakespeare nám ponúka hlboký pohľad do duše svojho hlavného hrdinu a poukazuje na univerzálne témy ako je vina, odplata a smrť.