Preskočiť na obsah

Hamlet – William Shakespeare

  Túto knihu som si prečítala, lebo bola v povinnom čítaní. No zaujala ma – hlavne jej téma a tiež podrobné spracovanie vnútorného sveta Hamleta – jeho myslenie, charakter, ako sa rozhoduje a ako si svoje rozhodnutia odôvodňuje.

  Táto tragédia v sebe nesie myšlienku neustáleho boja dobra so zlom. Vznešenosťou, dobrotou, láskou s podlosťou, zlobou a intrigami. Rieši otázku spravodlivosti. Hamlet sa zamýšľa, či ju má vziať do vlastných rúk alebo sa spoľahnúť na súdy a iné orgány. Táto otázko ho trápi natoľko, až predstiera šialenstvo. Je zároveň zrkadlom vtedajšej spoločnosti. No zároveň, je toto dielo nadčasové a mnohé myšlienky sa dajú aplikovať aj na dnešný svet. Je v tomto svete plnom podlosti a zla ešte miesto pre spravodlivosť, pravdu a dobro? Je v tomto svete miesto pre človeka ako je on? Snaží sa bojovať proti spoločnosti, no pochybuje o sebe. Dokáže to? Premýšľa, či je lepšie žiť v skazenej dobe ako nežiť. Pýta sa sám seba: ,,Byť, a či nebyť?“ Bojuje sám proti skazenému svetu. Pomenoval hlavné príčiny zla a usiluje sa o čisté medziľudské vzťahy. Nechce sa vzdať svojich vznešených ideálov. No podarí sa mu to?

  Kniha bola písaná veľmi vznešeným jazykom, no čítala sa pomerne ľahko. Toto dielo bola taktiež písané vo veršoch. Najzaujímavejšia časť bola pre mňa tá, keď Hamlet odhalil pravdu o otcovej smrti pomocou divadelnej hry, ktorú vymyslel pre hercov. Vrah sám prezradil svojím činom a Hamlet sa u toho len prizeral. Túto knihu ma bavilo čítať, lebo bola pre mňa napínavá a pútavá. Niesla v sebe zaujímavé myšlienky, nad ktorými som počas čítania uvažovala.

  Z tejto knihy by som si odniesla to, že za spravodlivosť treba bojovať. V tomto zničenom svete intríg je často utláčaná. Aj keď je spoločnosť skazená, ešte stále je tu šanca na zmenu. Veď zmena začíná u každého z nás. Predsa dobro nemusí víťaziť len v rozprávkach.

  Odporučila by som ju všetkým ľuďom. Chápem prečo bola v zozname povinného čítania. Je to obohacujúce dielo v mnoho smeroch, ktoré by si mal každý prečítať aspoň raz za život. Nesie v sebe množstvo dôležitých myšlienok, nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť ako celok.

  Mne sa kniha páčila. Mala zaujímavú tému, aj spôsob, akým bola napísaná. Páčilo sa mi, ako sa Hamlet snažil riešiť intrigy intrigami a tiež ako hľadal odpovede na mnoho náročných otázok nielen o jeho konaní a dôvodov čo ho k tomu viedli, ale aj základných otázok života.