Preskočiť na obsah

Hamlet – William Shakespeare

    Žiaden zlý čin neostane nepotrestaný: Hlavná myšlienka diela, ktorá dielo dokonale popisuje.
    Hamletovho otca, dánskeho kráľa, zavraždil vlastný brat Claudius tým, že mu v spánku nalial jed do ucha, aby sa zmocnil vlády nad Dánskom a získal si za manželku bratovu ženu Gertrúdu. Hamlet sa to dozvedá od ducha svojho otca, ktorý sa zjavil na zámku a chce jeho strašnú smrť pomstiť.
    Hamlet predstiera šialenstvo, a tak jeho nepriatelia hľadajú príčinu Hamletovej pomätenosti. Polónius má však pochybnosti. Ofélia sa tým pádom stáva nástrojom intríg svojho otca Polonia a Hamleta. Neskôr podstupuje vnútorný zápas medzi poslušnosťou k otcovi a láskou k Hamletovi. Aby Hamlet získal dôkaz, zinscenuje so skupinou potulných hercov pred Claudiom hru o kráľovražde. V Claudiusovi sa vtom ozve svedomie. Hamlet ho v takomto rozpoložení nedokáže zabiť.
    Matka chce dohovoriť Hamletovi. Skrytý Polónius tajne odpočúva. Hamlet si ho po nejakom čase všimne a cez záves ho prebodne. Kráľ sa rozhodne zbaviť Hamleta a posiela ho do Anglicka. Na zradu doplatia Rosenkrantz a Guildenstern, a to tak, že vypijú jed, ktorý mal byť pôvodne určený pre Hamleta.

    Táto kniha sa mi čítala dosť ťažko, ale aj napriek tomu sa mi páčila. Obdivuhodné bolo Hamletovo odhodlanie za pomstou otcovej smrti. Takisto sa mi páčilo ako autor opisuje bezohľadnú túžbu po moci, ktorá sa nezastaví pred násilím a intrigami.