Preskočiť na obsah

Harry Potter a Kameň mudrcov, J.K. Rowling

    Harry Potter a Kameň mudrcov
    Vybral som si knihu Harry Potter a Kameň mudrcov preto, lebo je to obľúbená séria mojej maminy. Všetci vravia, že kniha je omnoho lepšia ako film. Preto som si povedal, že dám tomu šancu a prečítam aspoň prvý diel osem dielnej série. Hlavným posolstvom tejto knihy je význam priateľstva, odvahy a morálnych princípov. Autorka J.K. Rowlingová vytvára svet, kde sebaobetovanie a vzájomná podpora medzi postavami, ako sú Harry, Ron a Hermiona, predstavujú základný pilier pre prekonanie prekážok a zla. Dôležitou témou je aj boj proti temnotám a zlu, symbolizovaný hlavne postavou Lorda Voldemorta, a hľadanie pravdy a spravodlivosti aj v najťažších situáciách. Harryho postavu predstavuje odvaha a odhodlanie stáť sa proti zlu, aj keď to znamená osobné obete a riziko vlastného života. Knihu takisto podnecuje čitateľov k sebareflexii a hlbšiemu premýšľaniu nad otázkami dobra a zla, priateľstva a lojality, a odkazuje na to, že každý z nás má v sebe potenciál ovplyvniť svet okolo seba, či už malými činmi alebo veľkými rozhodnutiami. Nakoniec, posolstvo knihy zdôrazňuje víťazstvo lásky nad nenávisťou, dôležitosť sily vzájomnej podpory a solidárnosti v čase krízy, a vytrvalosti v hľadaní svetla aj v najtemnejších situáciách. Je to povzbudenie pre čitateľov, aby nevzdávali nádej ani v najťažších okamihoch a aby si vážili hodnoty priateľstva, lásky a spravodlivosti.