Preskočiť na obsah

Hrdinové kapitalistické práce, Saša Uhlová

    Šestnásťhodinové pracovné zmeny, nelegálne nadčasy, práca bez zdravotných prestávok, šikana na pracovisku, minimálna mzda. Nie, nehovorím o vykorisťovaní pracovníkov vo fabrikách tretieho sveta. Toto sa deje vo viac či menej známych podnikoch v Českej republike. Česká novinárka Saša Uhlová sa presvedčila, že nejde o ojedinelé výnimky, ale o bežnú prax. Svoje pracovné skúsenosti, postrehy a úvahy zapisovala formou denníka. Zápisky doplnila fotografiami a kópiami vlastných pracovných zmlúv a dohôd, výplatnými páskami a inými pracovnými formulármi.
    Ďalší uhol pohľadu na danú problematiku ponúkajú rozhovory s odborníkmi zo štátnych inštitúcií, odborov, poisťovní či pracovných agentúr. Saša Uhlová tak popri odhaľovaní porušovania zákonníka práce v podnikoch hovorí aj o (ne)fungujúcom systéme úradov práce, o priepasti medzi teóriou a praxou vo výkone činnosti inšpektorátov práce, o význame a práci odborov, venuje sa zdravotnému a sociálnemu poisteniu, exekúciám a odhaľuje nekalé praktiky pracovných agentúr. Kniha tak prináša komplexné spracovanie problému, ktorý trápi tisícky pracujúcich v rôznych odvetviach českého priemyslu a obchodu. Zarážajúci je najmä fakt, že sa to všetko deje v 21. storočí v jednej z krajín, verejne sa hlásiacej k demokratickým princípom.
    Publikácia Hrdinové kapitalistické práce je zaujímavým novinárskym počinom, za ktorý autorka právom získala Novinársku cenu. Dúfam, že nie ojedinelým. Otvára totiž vážnu tému, o ktorej by sa rozhodne nemalo mlčať. Bolo by celkom zaujímavé urobiť podobný prieskum aj v podnikoch na Slovensku. Výsledok by sa od toho českého pravdepodobne veľmi nelíšil.