Preskočiť na obsah

Hrdinovia

    Táto kniha je zameraná na vojnu. Ukazuje aký majú postoj k vojne obyčajný ľudia ktorý musia isť na vojnu a ľudia, ktorý nemusia.

    Príbeh začína uprostred noci, kedy bubeník bubnuje na bubon aby oznámil začiatok vojny. Vyhlási vekové kategórie, ktoré musia ísť na vojnu a tí ľudia sú zhrozený. Tu notár Baláň prichádza a hovorí im že padnú ako hrdinovia za ich kraj a vychvaľoval vojnu. Notár Širický má na vojnu ale iný názor. Vojna pokračuje a notár Baláň stále povzbudzuje ľudí do vojny. Po nejakom čase príde rad, aby aj on išiel do vojny a už si zrazu vojnu až tak nepochvaľoval, bol celý zhrozený. Neskôr aj notár Širický bol povolaný do vojny a bol s tým zmierený. Ešte pred tým ako mal ísť na vojnu chcel vyznať lásku Líze, ale v ten den ako aj išiel, počul od nej slová, ktoré od nej nečakal. Líza si myslela o tých ľuďoch čo išli na vojnu, že im aj tak treba. Keď to Širický počul, jeho city pre Lízu v ňom zamrzli a tú lásku jej nevyznal. Na vojne Širický padol ako hrdina pri zachraňovaní nepriateľa, aj keď mu kričali, že to nie je ich vojak. Na konci príbehu príde bubeník do dediny a oznamuje o Ďurovej smrti. Zuza počujúc túto správu od nenávisti k Ďurovi je celá šťastná.
    Pravým hrdinom bol Šírický a ľudia ako on. Baláň bol úplný opak Šírickeho. Muži ktorý boli povolaný na vojnu nemali inú možnosť.