Preskočiť na obsah

Husitská nevesta – Zuzka Zguriška

    Prišla jar a Ignác s jeho manželkou Alžbetou prežívali nepokojné dni. Husiti chystali útok na hrad Ignáca. U Ignáca na hrade Korlát sa chystali výpravy. Prišiel tam Alžbetin otec Ujváry. Ujváry bol sklamaný, že je Ignác tak zbabelí a chce opustiť svoj hrad kde vyčkajú koniec nepokojov a potom sa vrátia späť na Korlát. Korlátčania zadebnili obloky v komnatách a opatrili dvere. Nečakali dlho a jedného dňa si všimli, že sa blížia Husiti. Zrazu sa ozval richtár Smolík aby išli za nimi privítať ich v pokoji. Stretli sa a Richtár ich pozval do svojich príbytkov. Hajtman Martinec pozvanie prijal. Na druhý deň na Korláte sa Hynek Brajnyš – jazdec a dobrý kamarát H. Martinca stratil. H. Martinec prikázal jazdcom, aby ho išli hľadať, ale nenašli ho. Brajnyš sa nestratil v lese. Našli ho žoldnieri a odviezli na Branč. Hrad Branč darovali Zigmundovi za vojenské služby poľskému veľmožovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Jedného dňa sa pod hradom Branč potuloval muž. Hľadal cestu do hradu, aby si tam našiel prácu. Bol to kožušník. Po ceste narazil na chalupu, ktorá patrila richtárovi. Žil tam so svojou dcérou Kačkou. Prišiel tam pastier Juraj, ktorý videl ako žoldnieri odvážajú na Branč cudzinca. Kožušník sa obával, či to nie je jeho brat. Richtár ho na noc prichýlil. Na druhý deň sa vybrali na hrad. Kožušníkove obavy o tom, že jeho brata odviezli na Branč sa potvrdili. Júlia videla Hynka v temnici a hneď sa do neho zamilovala. Kačka s Jurajom sa potajomky vybrali na hrad Korlát a oznámili H. Martincovi , že Hynek je na Branči. Richtár, kožušník, Júlia a ďalší vymýšľali plán ako ho oslobodiť. Za hradom bola zasypaná studňa, kde trčal hák o ktorý mohli uchytiť lano a vyliezť do hradu. Borovica sa prevalila na Júliu, ktorá omdlela. Keď sa prebudila, sedel vedľa nej Hynek, ktorého vyslobodili. Na druhý deň šťastne došiel na Korlát Hynek so svojou nevestou. Z Prešporku prišla správa, že sa vyjednávanie neskončilo dobre a tak majú pokračovať v jazde. Ráno boli pripravený na cestu. Júlia oznámila Hynkovi, že pôjde s ním. On súhlasil. A tak sa konečne pobozkali a všetko šťastne skončilo.