Preskočiť na obsah

Ivan krasko Topole

    Báseň “Topole” od Ivana Kraska je lyrickým dielom, ktoré využíva symboliku topolov na vyjadrenie pocitov osamelosti a smútku. Topole sú opísané ako vysoké, ošarpané a holé, čo odráža vnútorný stav básnika. Stojí v kontraste s okolitým svetom, cíti sa bez šťastia a radosti, a hoci sa snaží nájsť východisko zo svojej situácie, má pocit, že sa uberá do prázdnoty. Básnik používa pojem nirvána na vyjadrenie tejto prázdnoty, a obraz ošarpaného havrana letiaceho do noci symbolizuje jeho rezignáciu a pocit, že je príliš starý na nový začiatok.