Preskočiť na obsah

Ivan Stodola – Bačova žena

  Ivan Stodola – Bačova žena“ je jedno z najznámejších diel slovenského spisovateľa Ivana Stodolu. Ide o poviedku, ktorá zachytáva prostredie a život na slovenskom vidieku na prelome 19. a 20. storočia.

  Úvodná situácia:

  Príbeh začína opisom života na slovenskom vidieku, konkrétne v malej dedine, kde žije hlavná postava, nazývaná Bača. Bača je rešpektovaný starší muž, ktorý žije sám v jednoduchej, ale útulnej chalupe.
  Bačova práca a životný štýl:

  Bača je obdarený širokým vedomostným spektrom, je znalcom ľudových tradícií, zvykov a múdrosti. Jeho každodenný život je plný práce na poli, starostlivosti o hospodárstvo a stretávania sa s ostatnými dedinčanmi.
  Stretnutie s mladou ženou:

  Jedného dňa sa Bača stretne s mladým dievčaťom, ktoré unavené a hladné hľadá útočisko. Bača sa jej ujme, ponúkne jej jedlo a prístrešie v jeho chalupe. Mladá žena sa volá Katka a ukáže sa, že je veľmi krehká a plná smútku.
  Rozhovory a vzájomné poznávanie:

  Počas ich stretnutia Bača a Katka sa navzájom rozprávajú a začínajú si vzájomne rozumieť. Bača zisťuje, že Katka utiekla od svojho neverného manžela a že prešla mnohými ťažkosťami.
  Bačovo rozhodnutie:

  Bača sa rozhodne, že Katka zostane s ním a že sa o ňu postará. Aj napriek námietkam ostatných dedinčanov, ktorí sa obávajú o povesť a dobrú povesť Baču, Bača trvá na svojom rozhodnutí.
  Katkine obavy a dôvera:

  Katka má obavy z toho, ako bude prijatá v dedine, ale postupom času získava dôveru a rešpekt ostatných obyvateľov. Bača sa stáva pre ňu oporou a ochranou.
  Záver:

  Poviedka končí s tým, že Bača a Katka žijú spoločne v harmónii a vzájomnej láske. Ich príbeh ukazuje silu ľudského súcitu, vzájomnej pomoci a lásky, ktorá prekonáva všetky prekážky.
  Poviedka „Bačova žena“ Ivana Stodoly je dojemným rozprávaním o ľudskej láske, solidarity a sile ľudských vzťahov, ktoré dokážu prekonať všetky prekážky a prinášať radosť a zmysel života.