Preskočiť na obsah

J. D. Salinger – Kto chytá v žite

    Túto knihu som si vybrala z mnohých dôvodov – najpodstatnejšie z nich sú, že je to svetoznámy bestseller, klasika, na ktorú nadväzujú mnohé spoločenské konverzácie a témy, tým pádom to rozširuje môj všeobecný rozhľad, no zároveň je to aj povinné čítanie, ktoré sa mi hodí pri maturitnej skúške. Čítanie bolo jednoduché, kniha je relatívne krátka, a i keď bola napísaná v prvej polovici minulého storočia, jazyk je prispôsobený všetkým generáciám – našej mladšej, ale nájdu si svoje aj dospelí ľudia. Téma je taktiež celé tie roky aktuálna a s väčšinou vecí sa vie stotožniť množstvo ľudí. Dej sa odohráva počas 3 predvianočných dní v New Yorku a jeho okolí a príbeh rozpráva mladý 16-ročný Holden Cauffield, ktorý sa stretáva s množstvom problémov, zdieľa svoje emócie, reflektuje, spomína a premýšľa ako pokračovať ďalej so svojím životom, preto je celé dielo veľmi subjektívne podané. Príbeh prebieha chronologicky, i keď niektoré časti, v ktorých spomína na útržky zo života sú povedané retrospektívne. Začína sa to na jeho internátnej škole v Pencey, z ktorej ho práve vyhodili. Zažíval tam veľa problémov, vo veľkom opisuje aj jeho spolubývajúcich, premýšľa nad láskou. Predtým ako jeho rodičia zistia, že ho vylúčili, si chce užiť dospelácky život v New Yorku. Zažíva tam rôzne príjemné aj nepríjemné situácie, stretáva sa so všelijakými ľuďmi. Riešia sa tam aj tabu témy ako je sex, prostitútky, problémy spoločnosti, alkohol a iné. Premelie sa tam celkom veľa zaujímavých postáv a situácií v priebehu len pár dní. Holden má pekné myšlienky o zachránení čistej mladej generácie pred zničeným a poškodeným svetom – s čím je spojený aj názov knihy, pretože chce chytiť deti, ktoré sú v žitnom poli a každú chvíľu majú spadnúť z útesu. Väčšinu času nadáva na spoločnosť a dospelých, aj keď sa on sám nasilu snaží byť dospelým. Vo veľa veciach s ním nesúhlasím, všetko berie až príliš precítene, nadáva aj na veci, ktoré sa ho netýkajú, nič sa mu nepáči, na všetko frfle, taktiež nadáva aj na svoju rodinu. Nikto pre neho nie je dostatočný okrem jeho mladšej sestry Phoebe, len deti vidí ako čisté a nepoškvrnené spoločnosťou. Podľa môjho názoru je pokrytecký a správa sa paradoxne voči tomu, čo hovorí o ostatných. Napriek tomu sa mi dielo veľmi páčilo, nečakala som, že aj kniha z povinného čítania môže byť taká zaujímavá a pestrá. Autor bol v tej dobe naozaj pokrokový, ukázal, že sa nebojí zaužívaných pravidiel. Odporúčam túto knihu každému, dala mi veľa a otvorila nové obzory.