Preskočiť na obsah

Janko Kráľ: Jarná pieseň

    Autorom knihy je slovenský básnik Janko Kráľ. Kniha obsahuje zbierku básní, v ktorých opisuje slovenské hory, doliny, lúky, mestá a miesta, ktoré sú mu blízke. Hlavnými postavami sú hlavne mladí ľudia, slovenské devy a mládenci. V básniach vyjadruje svoj pohľadom na aktuálne dianie v krajine a tiež nabáda k účasti v povstaní za slobodu národa.
    Autor hovorí často o smutných ale skutočných veciach a situáciách. Opisuje sklamanie v láske, ťažký osud ľudí v čase vojny. Opisuje, ako museli v tom čase mladí chlapci narukovať na vojnu a ich dievčatá zostávali doma samé.
    Používa nárečové slová, ktorým už dnešný mladý človek aj ťažko rozumie. Používa tiež veľmi zvláštny slovosled, ktorý ma nútil vety čítať viac krát, kým som im porozumel.
    V texte používa výrazové prostriedky ako sú metafory, prirovnania, expresívne slová a rôzne nárečové slová.
    Knihu odporúčam pre milovníkov poézie, ale aj pre tých, ktorí poéziu veľmi nemusia.