Preskočiť na obsah

Jar Adely Ostrolúckej

    Eva bývala v Žitňanoch a bola dcérou detinského učiteľa. Jeden deň sa rodine Ostrolúckých, ktorý prechádzali cez mesto, pokazil voz a tak ich Jonášovci pozvali k nim domov, kým sa voz neopraví. Pán Ostrolúcký ponúkol Jonášovcom, že by ich dcéra Eva mohla učiť ich dcéru Adelku slovenčinu. Nakoniec Eva odišla s Ostrolúckými do Zemianského podhradia. Eva a Adelka sa časom stali dobré kamarátky. Do Zemianského podhradia napokon prišiel Ľudovít Štúr, ktorý chcel navštíviť svojho brata Samka. Ten bol v tom čase kaplánom. Adela a Eva sa so Štúrom veľa rozprávali. Na jeseň rodina Adely a Eva odišli na Ostrú Lúku a Štúr do Prešporka. Eva s Adelou sa po ich rozdelení často rozprávali o Štúrovi. V Prešporku sa stretli Ostrolúcký, Jonášovci a aj Štúr na bále, kde Ľudovít prejavil jeho city k Adele. Po revolúcii vo Viedni sa vzťahy medzi Adelinou rodinou a Štúrom výrazne zhoršili kvôli Štúrovým revolučným myšlienkam. Ostrolúcký sa presťahovali a Adela sa so Štúrom už nikdy nevidela.