Preskočiť na obsah

Jozef Cíger – Hronský: Jozef Mak

    Vdove po Jánovi Makovi sa narodil druhý syn, Jozef Mak ako nemanželské dieťa. Ľudia Makovu vysmievali, že sa prespala. Malého Jožka nemal kto pokrstiť. Až po troch dňoch sa ľahkomyseľná suseda Hana Meľušová rozhodla ísť Jožovi za krstnú mater\ nevykonala pri krste všetky zvyky, akoby to predznamenávalo ťažký osud Jozefa Maka. Starší syn Jano mal už sedem rokov, bol urastený a mocný, nuž nosil Jozefa na chrbte – v plachte, keď mama musela ťažko pracovať, aby uživila synov.

    Jožo mal nevlastného brata Jana veľmi rád i napriek tomu, že ho mlátil. Mal ho rád preto, lebo mu rozprával o strigách, o mátohách, o žene čo mala dve srdcia , i za to, že bol obor a že ho nosieval na chrbte. Raz pri hre na Jánošíka si uvedomil, že Jano je zlý a ubližuje mládeži. Keď Jano vyrástol, chodil do vrchov stínať horu. Keď sa v nedeľu vracal z hory do dediny, opil sa a doma Jožovi takto vyčítal: ,,Žerieš Jožko, žerieš! Jožko, veď sa dlho už z môjho nenažerieš!…“ Preto matka poslala Joža do služby k bačovi Kubandovi pomáhať okolo oviec.

    V dedine vznikol požiar a medzi mnohými zhorenými domami bol i Makov dom. Hana Meľošová, Jožova krstná mama, po požiari zavolala Joža a jeho mať bývať k nim. Jožo zanechal službu u baču, lebo mu platil veľmi málo a vybral sa do hory stínať lesy. Drevorubači radi počúvali Jožove príbehy pred spaním. Zaľúbil sa do Maruše (dcéra krstnej) a chcel sa s ňou oženiť. do dediny chodieval len zriedka, stretával sa s maruškou, ktorá ho vždy potešila proviatntom i milým slovom. Raz keď prišiel Jozef Mak z hôr do dediny, dozvedel sa, že mu krstná mater umrela. Vtedy mu mama prvýkrát spomenula meno jeho otca, – že je medzi drevorubačmi Gregor Biaľoš, a keď bude potrebovať pomoc, aby sa na neho obrátil.

    Jozef Mak sa zdôverí Gregorovi Biaľošovi, že chce postaviť dom. Ťažko sa zmieroval s tým, že otec mu odmietol pomôcť. Zároveň to chápal, lebo znamenalo by to, že sa verejne hlási k otcovstvu – a on mal svoju rodinu a zlú ženu. O dva dni Jožovi oznámil jeden z drevorubačov smutnú správu: ,,… dorazilo ti Biaľoša.“ – v lese ho privalil strom. Zámenom ,,ti“ naznačil, že všetci vedeli, že on je Jozefov otec.