Preskočiť na obsah

Kapitánova dcéra od Alexandra Sergejoviča Puškina

    Toto dielo som si vybrala kvôli tomu, že bolo súčasťou nášho povinného čítania na tento rok. Jeho čítanie som si relatívne užila, dej bol dobre popísaný a nemala som nijaké veľké problémy pri čítaní. Po celkovom úsudku môžem povedať, že je to dielo, ktoré som veľmi rada, že som si prečítala.
    V diele rodičia Petra Andrejiča Griňova ho pošlú na vojnu, do Belogorskej pevnosti spolu s ich sluhom Sveľjičom, ktorý na neho má dohliadať. Cestou do pevnosti ich však zastihne snehová víchrica, v ktorej sa nemôžu orientovať. S pomocou okoloidúceho tuláka (ktorý sa neskôr ukáže že je Pugačov) sa však dostanú do hostinca, v ktorom prenocujú. Peter Andrejič dá z vďaky tulákovi jeho drahý králičí kožuch. Keď prídu do pevnosti, stretne sa s generálom Ivanom Kuzmičom, ktorý tam velí a zároveň žije so svojou manželkou (Vasilisou Jegorovnou) a dcérou, Máriou Ivanovnou. Peter Andrejič dostane pridelenú izbu s Švabrinom. Keď sa však medzi časom začne zaujímať o kapitánovu dcéru a zamilujú sa, Švabrin začne žiarliť, pretože jeho lásku predtým Mária Ivanovna odmietla. Vďaka tomu si aj dajú súboj, v ktorom sa Peter Andrejič zraní. Po nejakej dobe sa rozšíri správa o známom zbojníkovi, ktorý so svojou bandou napáda a obsadzuje iné pevnosti. Nakoniec sa dostanej aj k Belogorskej pevnosti, ktorú taktiež vyplieni a zabije veliteľa s jeho ženou. Keď mu Peter Andrejič odmietne slúžiť, chce ho popraviť tiež ale spozná v ňom mladíka, ktorý mu pred časom daroval v hostinci kožuch, tak mu dá milosť. On teda potom uteká do druhej pevnosti, Mária Ivanovna ochorie ale v dedine ju schovajú v dome popovej ženy. Neskôr sa Petrovi Andrejičovi podarí ju zachrániť a pošle ju spolu so Saveľjičom k jeho rodičom, aby sa o ňu postarli keďže je teraz sirota. On sa zatiaľ vracia do Orenburgu, kde je však zadržaný pre jeho podozrivé vzťahy so zbojníkom Pugačovom. Aj keď by sa z toho mohol vyhovoriť a dokázať svoju nevinu, neurobí tak aby ochránil svoju drahú. Tá keď sa o tom ale dozvie, tuší, čo je vo veci a vyberá sa do Orenburgu sama, aby zaňho zaručila. Stretne tam s dámou, ktorá jej tvrdí že pracuje pre cárovnej dvor a mohla by jej pomôcť tak je Mária Ivanovna vyrozpráva celý príbeh. Dáma sa nakoniec však ukáže že je sama cárovná, ktorá potom prepustí Petra Andrejiča na milosť a on sa môže slobodne vrátiť za jeho láskou.