Preskočiť na obsah

Keď báčik z Chochoľova umrie – Martin Kukučín

    Ondrej Tráva je kupec, ktorý sa venuje obchodu. Zarába hlavne z toho, že lacno kúpi a draho predá. Raz večer v krčme stretne Aduša Domanického. Ten uzavrie s Ondrejom dohodu, kde Ondrej kúpi od Aduša jačmeň a zálohu mu zaplatí vopred. Ondrejovi sa však plány zmenia a nestihne si po jačmeň prísť. Príde o šesť dní, kde ho čaká nemilé prekvapenie. Aduš sa vyhovára, že keďže Ondrej nechodil, jačmeň musel predať niekomu inému a záloha prepadá. Upokojuje ho však, že keď mu umrie bohatý Báčik z Chochoľova, peniaze zdedí a zálohu mu neskôr zaplatí. To sa ale Ondrejovi nepáči a keď s hnevom odchádza od Aduša , zastaví ho jeho sluha Adam, ktorý mu povie ako správne treba ísť na Aduša a čo treba od neho žiadať. Nakoniec Aduš zálohu vráti. Neskôr príde parte, kde sa oznámi, že Báčik z Chochoľova umrel, no Aduš však nededí nič. Vystrojí Báčikovi honosný pohreb a vetu : „Keď báčik z Chochoľova umrie… “ už viac nepoužije.
    V tomto diele ma zaujalo ako autor ukázal na postavách ich charakter. Často krát tí, ktorí sa vychvaľujú a prezentujú sa , že sú niečo viac v skutočnosti nemajú žiadne morálne hodnoty. Taktiež sa mi páčilo, že autor preniesol charakteristiku postavy už do jej mena ako je Aduš Domanický = doma nic = chudobný človek. Celkovo sa mi dielo páčilo a určite by som si ho ešte niekedy prečítala.