Preskočiť na obsah

KLUB ZÁHAD – ZLODEJ MŔTVOL Brezina

    Traja členovia klubu záhad boli na cintoríne a boli ozbrojení baterkami. Zakrádali sa pomedzi hroby a pátravo sa obzerali vôkol seba. Vypnite baterky! Zavelil Jup. Videli hrdzavočervené svetlo, ktoré sa pomaly približovalo. Na opačnom konci cintorína sa objavilo iné svetlo. Hneď sa schovali do krovia. Stop! Zostaňte stáť! Zvolal naňho chlapík s lampou. Jupiter otvoril poslednú stranu matematického zošita a poznačil si: “Prečo milý učiteľ kreslenia sa zakráda v noci po cintoríne?” Kradol tam aj časti mŕtvych tiel a potajomky z nich vytvára monštrá ako Dr. Frankenstein. Jupovi, Nickovi a Vicky schádzali na um rozličné veci, ktoré by mali urobiť. Potrebovali ozajstné dôkazy. Strážnik ich vyhrešil, pretože boli v noci na cintoríne a bolo zamknuté. Traja kamaráti išli na bicykli a pomaly sa pobrali dole ulicou. Vicky sa dvakrát zvedavo pozrela ponad plece, aby zistila či ich strážnik cintorína ešte sleduje.

    Opäť sa vybrali na cintorín, pretože sa rozhodli, že pána učiteľa odfotia pri kradnutí mŕtvych tiel. Počas čakania sa veľmi báli, všetko im pripadalo strašidelné. Až ho zrazu zbadali, ale báli sa vyjsť z úkrytu. Jupiter pri tom nešťastne spadol do čerstvo vykopaného hrobu, a v tom ho zbadal pán učiteľ Francis. Jupiter od ľaku stlačil spúšť na fotoapárate a oslepil pána učiteľa, ktorý ihneď odišiel. Jupiterovi pomohli priatelia dostať sa z hrobu.