Preskočiť na obsah

Kľúče od mesta, Mária Ďuričková

    Táto kniha sa mi veľmi páčila, lebo mám rád Vlastivedu a dejiny. Spolu s knihou som sa mohol preniesť v čase a spoznávať dejiny našeho hlavného mesta.Páčilo sa mi, ako sa vždy hlavne postavy príbehu, keď otvorili nejaké dvere, preniesli do iného storočia.Aj ja by som sa chcel tak ako oni, stretnúť s Ľudovítom Štúrom. Povedal by som mu, že u nás všetci rozprávajú slovenský a že slovenčina sa učí na každej škole.A tiež že by som chcel vidieť padací most ako to bolo v knihe.
    Matúš Janiga
    3.A.
    ZŠ Hrabkov