Preskočiť na obsah

Končí sa to nami

    Táto kniha sa mi páčila preto pretože je to pre moju vekovú kategóriu. Hlavná postava tejto knihy je Lily Bloomová ktorá si prežila veľmi tažké obdobie ako mladá ale aj ako dospelá so svojim kamarátom Atlasom Corriganom prežili si spolu celé dectvo pomáhali si navzájom v ťažkých situáciach a zaľúbili sa do seba lenže každý mal iné povinnosti a záujmy. Keď
    sa stretli po rokoch hneď vedeli, že seba potrebuju vo svojich životoch Lily mala násilneho manžela a Atlas žil sám a stále keď sa dalo jej pomáhal lebo jej chcel vynahradiť ako ona jemu v dectve pomáhala. Veľmi sa mi páčilo ako boli spetý aj po tých rokoch čo sa nevideli sa im zdalo akokeby to bol deň čo sa nevideli nič sa nezmenilo.