Preskočiť na obsah

Kto za pravdu horí

  Kto za pravdu horí v svätej obeti,
  kto za ľudstva právo život posvätí,
  kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
  tomu moja pieseň slávou zazvoní.

  Keď zahrmia delá, orol zaveje,
  za slobodu milú kto krv vyleje,
  pred ohnivým drakom kto vlasť zacloní:
  tomu moja pieseň slávou zazvoní.

  Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet,
  komu nad statočnosť venca v nebi niet,
  koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
  tomu moja pieseň slávou zazvoní.

  Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
  večné on pre podlosť peklo podpálil;
  kto ctí pravdy božskej Božské zákony:
  tomu moja pieseň slávou zazvoní.