Preskočiť na obsah

Leto porušených pravidiel

    V jeden týždeň sa konala každoročná rodinná dovolenka na Vineyard. Bol to významný týždeň, keďže sa konala zároveň veľká svadba a hlavná postava Meredith bola družička. Mali sa stretnúť celá rodina, vrátane družičiek a družbov. Cez jeden týždeň, teda do dňa svadby, sa konala tradičná hra Asasín. Tým, že Meredith prišla o sestru, tak je odhodlaná vyhrať. Počas hry vytvorí spojenectvo so ženíchovým družbom. Spolu plánujú, ako hru vyhrať. Hra Asasín spočívala v tom, že mali kartičky, na ktorých boli mená ľudí ktorí sú ich cieľ vylúčenia z hry. Teda vylúčiť tak, že ich oblejú vodnými pištoľami a dotyčný vylúčený človek musí prenechať svoj cieľ človeku, ktorý ho vylúčil. Ťažšie to v hre začínalo byť, keď sa Meredith a ženíchov družba Wit do seba zamilovali a mali k sebe čoraz bližšie. Taktiež si hovorili aj mená svojich cieľov. Dokým Meredithin cieľ nebol Wit a ona mu to tajila a čakala, až kým nevylúči z hry viacerých ľudí. Na koniec hry ostali oni dvaja a ešte jeden. Lenže ten jeden v moment, kedy boli Wit a Meredith spolu, vylúčil z hry Meredith a vtedy Witovi došlo, že vlastne on bol cieľom Meredith. Ku koncu bol Wit v hre ešte viac prefíkanejší, než na začiatku, a nakoniec vyhral. Wit ale na konci rodinnej dovolenky musel odísť na Nový Zelánd. Ani sa nerozlúčili, preto Meredith bola sklamaná, že spolu prežili krásne chvíle a už je všetkému koniec, preto sa s ním nechcela posledný deň ani vidieť. Lenže Meredith si uvedomila, že nechce, aby to všetko takto skončilo, a tak sa za ním čo najrýchlejšie ponáhľala na prístav. Skoro ho tam nenašla, ale stretli sa tam v poslednej chvíli. Kniha je určená pre dievčatá, keďže je to dievčenský román. Na knihe sa mi páčilo, že to tam bolo často napínavé a nikdy som nevedela, ako by to mohlo skončiť, a to ma hnalo čítať túto knihu, aby som sa dozvedela, ako to skončí. Na knihe nebolo nič také, čo by sa mi nepáčilo, alebo s čím by som nesúhlasila. Z knihy som nadšená, pretože sa mi veľmi páčila.