Preskočiť na obsah

Maco Mlieč

    Dielo Maco Mlieč je monografická, sociálne ladená poviedka o pracovitom, poctivom, oddanom človeku. Autor ho ľutuje, poukazuje na jeho utrpenie a biedu. Kritizuje zdieranie a zneužívanie skromného a usilovného človeka, nevšímavosť okolia a nezáujem ľudí o slabšiu alebo nejakým spôsobom znevýhodnenú či postihnutú osobu.

    Poviedka sa nevyznačuje veľkým napätím, osud postavy je predvídateľný a tušíme ho už od začiatku príbehu. Autor však predviedol svoje majstrovstvo brilantným opisom postavy Maca Mlieča, pri ktorom využíval i nepriamu charakteristiku. V opise sa objavujú expresívne jazykové prostriedky a hyperbolické výrazy, čím opis nadobúda až karikatúrny charakter: