Preskočiť na obsah

Majster a Margarita

    „Majster a Margarita“ Michaila Bulgakova je strhujúce literárne majstrovské dielo, ktoré plynule prechádza medzi sférami reality a mimoriadnosti. Tento podmanivý román, odohrávajúci sa v Moskve v polovici 20. storočia, prelína viacero zdanlivo nesúrodých príbehov a vytvára bohatú tapisériu vzájomne prepojených príbehov.

    V príbehu sa nám predstaví zlomyseľný profesor Woland a jeho sprievod, ktorí prichádzajú do Moskvy a narúšajú životy obyvateľov mesta, zasievajú chaos a podnecujú premeny. Zároveň sme ponorení do cesty majstra, spisovateľa uväzneného v psychiatrickom zariadení kvôli jeho odvážnemu románu sústredenému okolo Ježiša a Pontského Piláta. Po jeho boku sa stretávame s Margaritou, jeho milovanou, ktorá sa vydáva na odvážnu misiu do hlbín pekla, aby oslobodila svojho milovaného spoločníka.

    Bulgakovov román uchváti čitateľov svojou jedinečnou zmesou žánrov, v ktorých sa hladko spájajú prvky realizmu, satiry, fantasy a mystiky. Na stránkach tohto literárneho majstrovského diela sa Bulgakov ponorí do hlbokých tém morálky, slobody a samotnej podstaty ľudskej existencie, pričom využíva alegorické postavy a situácie, aby sprostredkoval svoje bystré perspektívy.

    Podmanivá kvalita románu spočíva v šikovnom prelínaní rôznych rovín reality, vďaka čomu sa čitateľ zamotáva do siete neistoty medzi tým, čo je pravé, a tým, čo je len výplodom fantázie. Táto záhadná súhra prispieva k príťažlivosti príbehu a vytvára úžasne spletitú atmosféru.

    Hlboká filozofická povaha „Majstra a Margarity“ vo mne zanechala trvalý dojem, rovnako ako pozoruhodné postavy a nečakané dejové zvraty, ktoré čitateľa neustále uchvacujú a udivujú. Bulgakovov pozoruhodný talent pre plynulé prelínanie historických udalostí a konceptov s fantastickým rozprávaním je nepopierateľne podmanivý.