Preskočiť na obsah

Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry

  Inšpiráciou k čítaniu knihy bola ukážka, s ktorou sme pracovali na hodine literatúry v ôsmom ročníku. Veľmi ma zaujala postava Malého princa.
  Je to kniha, nad ktorou by sa mal človek zamyslieť. Veľmi sa mi páčila postava Lampára, ktorý jediný chápal Malého princa. Bol jediný, ktorý sa nezaoberal sám sebou.
  Dielo začína autorovým detstvom. V detstve veľmi rád kreslil, no dospelí nevedeli jeho kresby pochopiť. Žil samotársky, až do tých čias, pokiaľ ho na saharskej púšti nepostihla porucha lietadla. Na svitaní ho zobudil tenký hlások malého chlapca: „Prosím, nakresli mi ovečku.“
  Po viacerých neúspešných pokusoch autor nakreslil malú ovečku v debničke, z ktorej bol Malý princ nadšený. Postupne sa spoznávali a autor zistil. Že Malý princ býva na asteoride veľkom ako dom a veľmi rád pozoruje západ Slnka. Každý deň sa dozvedá niečo o jeho planétke, o odchode, o ceste. Na tretí deň sa oboznámi s drámou baobabov. Sú to stromy veľké ako kostoly. Výhonky týchto rastlín sú rôzne. Ak je to výhonček reďkovky alebo ruže, môže ho nechať, nech rastie. Ak ide o burinu, treba ju vytrhnúť v začiatkoch.
  Piateho dňa ovečka odhaľuje ďalšie tajomstvo Malého princa – namyslenú ružu. Je pyšná, jedinečná, má rada samu seba, je márnivá a bojí sa prievanu.
  Ďalšie princove príbehy sú o tom, ako navštívil iné asteoridy. Na prvom býval Kráľ, oblečený do hermelínu a purpuru. Sedel na tróne, na celej planétke bol sám. Chcel byť neobmedzeným panovníkom, chcel nariaďovať, rozkazovať. Nestrpel neposlušnosť. Malého princa považoval za svojho sluhu.
  Na druhej planéte býval Márnivec. Myslel si, že ho Malý princ prišiel obviňovať a chváliť.. Na ďalšej planéte býval Pijan. Osamelý, nešťastný čudák, ktorý svoj smútok utápal v alkohole. Štvrtá planéta patrila Biznismenovi. Neustále počítal hviezdy a peniaze za hviezdy. Nechcel byť nerušený. Piata planéta bola zo všetkých najmenšia. Nachádzala sa tu len pouličná lampa a Lampár. On jediný sa zaoberal niečím iným než sám sebou. Šiesta planéta bola desaťkrát väčšia. Obýval ju Zemepisec. Malého princa považoval za bádateľa a poradil mu, aby sa vydal na planétu Zem, ktorá bola siedmou planétou. Tu stretá hada, líšku, ktorá nemala rada ľudí, Výhybkára a Obchodníka. Vysvitlo, že Malý princ pristál presne tam, kde autor havaroval. Na nasledujúci deň malo byť výročie jeho dopadu na Zem a Malý princ ho chcel stráviť presne na tom istom mieste, kde sa to stalo. Vysvetľoval autorovi, že sa musí vrátiť domov, presne ako on, lebo je zodpovedný za svoju kvetinu. Povedal: „Tak… To je všetko…“ Ešte trochu váhal, potom vstal a ich cesty sa rozišli.